Технически данни

Тип Датчик / Серия
ултразвуков
Напрежение
10-30V
Захранване
DC
Специални функции
шлицов тип, с функция обучение
Изход
изолиран (ключов)
Функция на изхода
програмируем
Вид корпус
стандартен
Материал на корпуса
дуралуминий
Присъединяване
куплунг М12
Индикация
светодиод
Дължина на корпус (mm)
90
Разстояние на сработване (mm)
1 mm
Степен на защита
IP40

Схеми

Габаритни размери

Схема на свързване

Описание на продукта

Устройството представлява улразвуков датчик за следене на етикети.
Технологията позволява детектиране на широка гама етикети:
нискоконтрастни, прозрачни, метализирани, горещ печат и други.
Електрическото свързване позволява избор на типа /PNP или NPN/ и
избор на функцията на изхода / NO/NC /. Активното състояние на изхода се
индицира от светодиода 'О', а евентуално претоварване - от светодиода 'S'.
Наличието на барграф за нивото на сигнала и функционалните бутони,
улесняват настройката.

Общи условия

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без
агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове.

Препоръки при монтаж

Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела.
Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .
Внимание! В зоната на главата на датчика допустимият момент
за затягане на гайките се намалява наполовина !
Допустим затягащ момент за метални корпуси :
M8x1 - 10 Nm, M12x1 - 15 Nm, M18x1 - 40Nm, M30x1.5 - 40Nm .
Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси - 1.5Nm.

Файлове

Техническа карта и ръководство