Серия
Напрежение
Захранване
Размер корпус
По заявка
Входове
Изход
Функция на изхода
Материал на корпуса
Присъединяване
Индикация
Размери на монтажния отвор (mm)
Намерени продукти: 24
Продукт SKU № Захранване Напрежение Корпус Изход Функ. на изхода Мат. на корпуса
Цена
222-8R/S220V Брояч 222-8R/S220V Брояч
270130
AC
90-220V
49x49x100
2х релеен
NO+NC
PVC
166,00 лв.
222-8R/24V Брояч 222-8R/24V Брояч
270131
DC
24V
49x49x100
2х релеен
NO+NC
PVC
154,00 лв.
222-8O/S220V Брояч 222-8O/S220V Брояч
270162
AC
90-220V
49x49x100
оптронен
изолиран
PVC
166,00 лв.
222-8O/24V Брояч 222-8O/24V Брояч
270159
DC
24V
49x49x100
оптронен
изолиран
PVC
154,00 лв.
222-4R/S220V Брояч 222-4R/S220V Брояч
270126
AC
90-220V
49x49x100
2х релеен
NO+NC
PVC
160,00 лв.
222-04R/24V Брояч 222-04R/24V Брояч
270124
DC
24V
49x49x100
2х релеен
NO+NC
PVC
148,00 лв.
222-04O-24V Брояч 222-04O-24V Брояч
270163
DC
24V
49x49x100
оптронен
изолиран
PVC
148,00 лв.
222-04/S220V Брояч 222-04/S220V Брояч
270148
AC
90-220V
49x49x100
2х релеен
NO+NC
PVC
160,00 лв.
222-04/24V Брояч 222-04/24V Брояч
270149
DC
24V
49x49x100
2х релеен
NO+NC
PVC
148,00 лв.
211-12R/S220V Брояч 211-12R/S220V Брояч
270136
AC
90-220V
96x50x130
2х релеен
NO+NC
PVC
208,00 лв.
211-12R/24V Брояч 211-12R/24V Брояч
270138
DC
24V
96x50x130
2х релеен
NO+NC
PVC
220,00 лв.
211-12R/220V Брояч 211-12R/220V Брояч
270118
AC
220V
96x50x130
2х релеен
NO+NC
PVC
223,00 лв.
211-06R/S220V Брояч 211-06R/S220V Брояч
270135
AC
90-220V
96x50x130
2х релеен
NO+NC
PVC
214,00 лв.
211-06R/24V Брояч 211-06R/24V Брояч
270137
DC
24V
96x50x130
2х релеен
NO+NC
PVC
195,00 лв.
211-06R/220V Брояч 211-06R/220V Брояч
270117
AC
220V
96x50x130
2х релеен
NO+NC
PVC
214,00 лв.
211-06O/220V Брояч 211-06O/220V Брояч
270125
AC
220V
96x50x130
оптронен
изолиран
PVC
214,00 лв.

Броячи

Произвеждаме различни видове броячи с по-малко или повече функции. Ще дадем пример с един от най-популярните ни броячи STS222:

STS-222-4R/O/-S220/24/ представлява 4 разряден програмируем
брояч с 4 входа и 2 изхода, позволяващ работа в три режима:
MODE_1 - Брояч на събиране или изваждане - определено от
параметър ‘DIR1’ и вход ‘INPUT 2’. Броячен вход - ‘INPUT 1’. Забрана - по вход ‘INPUT 3’. MODE_2 - Брояч на събиране или изваждане - събира по вход ‘INPUT 1’ и изважда по вход ‘INPUT 2’. Забрана - по вход ‘INPUT 3’. MODE_3 - Реверсивен брояч с входове тип “енкодер” - вход А - ‘INPUT 1’ , вход В - ‘INPUT 2’. Забрана - по вход ‘INPUT 3’.
Нулирането на показанието може да стане автоматично - при
достигане на граница, или ръчно - във всеки един момент при сигнал по вход ‘INPUT 4’ или натискане на бутона ‘RESET’ /може де се забрани от менюто/. Реакцията на изходите се определя от две програмируеми граници с улеснен достъп за промяна. Всеки от изходите може да се програмира за еднократно включване при достигане на зададената стойност или да се изработи импулс с определена продължителност.
Входовете на брояча са проектирани за работа с различни типове
датчици (индуктивни, оптични, капацитивни) работещи със захранващо напрежение 10-30Vdc, като типа PNP или NPN се задава с параметър от менюто. При работа с механични контакти е предвиден програмируем филтър на входния сигнал. Брояча има входен програмируем множител. Във всички режими /по време на задаване на границите или редактиране на параметри в менюто/ входовете са активни и брояча работи. С цел защита от случайна или нежелана промяна на параметри, достъпа до менюто е защитено с парола.