STS Electronics european fair programs
ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
март 21, 2019
SPS IPC Drives Stand of STS
Изложение в Нюрнберг, Германия 2017
март 21, 2019
SPS IPC Drives STS electronics stand

Щандът на СТС Електроникс от SPS IPC Drives международно изложение за автоматика, електроника и производствени технологии. Изложителите – 1 600 на брой тази година – са търговци, дистрибутори, производители, които представят различни технологии за управление, задвижващи системи, човек-машина интерфейс устройства, индустриален софтуер и интерфейс технологии, сензори, различни видове компоненти. Посетителите – очакват се около 57 000 души – лидери в секторите: автоматизация, компютърни науки, робототехника, технологии за контрол и сензорни технологии. Изложението е подходящо за представяне на нови продукти и решения на доказани и нови марки, и за създаване на бизнес контакти.