photoelectric electric sensor ODB18I
Оптичен бариерен датчик М18 -ODB18I
март 15, 2019
ultrasonic sensor for level UAS171
Ултразвуков датчик за ниво на течности UAS171
март 19, 2019

Ултразвуков датчик за ниво на течности UDS171

Устройството представлява шлицов датчик за контрол на ниво на течности. Ултразвуковата технология в комбинация с микропроцесорен контрол позволяват повишена работоспособност при замърсявания и отлагания по корпуса.