Технически данни

Тип Датчик / Серия
ултразвуков
Напрежение
10-30V
Захранване
DC
Специални функции
шлицов тип
Изход
аналогов
Функция на изхода
0-5V
Вид корпус
стандартен
Материал на корпуса
дуралуминий
Присъединяване
куплунг М12
Индикация
без
Дължина на корпус (mm)
98
Разстояние на сработване (mm)
25 mm
Степен на защита
IP53

Схеми

Габаритни размери

Схема на свързване

Описание на продукта

Датчика служи за отчитане на линейно преместване на обект. Следи за положението на ръб. Датчика може да работи с всякакъв вид плътен материал. Не се влияе от околната осветеност и от това дали материала е тъмен или светъл. Притежава добра разделителна способност 0.5 мм. При преместване на обекта в зоната на чувствителност на датчика, която е 25 мм., изходният аналогов сигнал се променя в интервала 0 до 5V(UDS63A01C) пропорционално на преместването. Работната зона започва от около 5 мм. преди средата на ултразвуковата глава. Когато обекта е извън чувствителната зона на датчика изходният сигнал е 5V (UDS63A01C), при преместване на обекта навътре в шлица аналоговият сигнал се приближава към минимума от 0V.

Общи условия

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без
агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове.

Препоръки при монтаж

Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела.
Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .
Внимание! В зоната на главата на датчика допустимият момент
за затягане на гайките се намалява наполовина !
Допустим затягащ момент за метални корпуси :
M8x1 - 10 Nm, M12x1 - 15 Nm, M18x1 - 40Nm, M30x1.5 - 40Nm .
Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси - 1.5Nm.

Файлове

Техническа карта и ръководство