System for level control STS303
Система за контрол на ниво STS 303
март 12, 2019
flow sensor DD02
Датчик за дебит DD
март 12, 2019

Система за контрол на ниво STS802

Технически параметри и схеми на свързване

 

Функционални възможности

– Захранване до три датчика – индуктивни, оптични или капацитивни.
– Времезакъснение за реакция на изходите в интервала 1s до 10s.
– При отпадане на сигнала на първи вход (долно ниво), за времето докато изтече зададеното му времезакъснение, първи изход включва. При кратковременни отпадания на входния сигнал (смущения) изхода не реагира, трябва сигнала да е отпаднал постоянно, за времето докато тече зададеното времезакъснение за първи вход.
– При задействане на втори вход (горно ниво), за времето докато изтече зададеното му времезакъснение, първи изход изключва. При кратковременни задействания на входа (смущения) изхода не реагира, трябва входа да е задействан постоянно докато тече зададеното времезакъснение за втори вход.
– При задействане на трети вход (ниво аларма), за времето докато изтече зададеното му времезакъснение, втори изход включва и при отпадане на сигнала на входа, за времето докато изтече зададеното му времезакъснение изхода изключва. При кратковременни задействания на входа (смущения) изхода не реагира, трябва входа да е задеистван постоянно докато тече зададеното времезакъснение за трети вход, за да включи изхода. При кратковременни отпадания на сигнала на входа (смущения) изхода не реагира, трябва сигнала на входа да отпадне постоянно докато тече зададеното времезакъснение за трети вход, за да изключи изхода. Когато датчика за ниво аларма е поставен над датчика за горно ниво, се използва нормално отворения контакт на реле 2. Когато датчика за ниво аларма е поставен под датчика за долно ниво, се използва нормално затворения контакт на реле 2.
– Типа на входовете се задава при заявка.

Входове: – 3 x PNP – NO или 3 х NPN – NO, възможна е и комбинация между тях.
Изходи: – 2 x Релейни max 3A при cosφ = 1 (превключваща група – NO+NC).
Индикация: – Релейни изходи 2 червени светодиодa ( Relay1, Relay2 ).
– Индициране на задействал вход 3 зелени светодиода (Sensor1,
Sensor2, Sensor3 ).
Захранване: 220 V AC +/- 10% 50 Hz
Собствена консумация: < 2,5 VA
Материал на корпуса: Пластмаса – ABS
Габарити: 86 x 69 x 58 mm
Присъединяване: винтови клеми, странично разположени
Работен температурен обхват: 0° 50° C
Степен на защита: IP 40 (IP 20 за клемите)
Монтаж: върху DIN шина

 

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА НИВОТО СТС 802

СХЕМА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА НИВОТО СТС 802
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА НИВОТО СТС 802