Logical block STS609
Логически блок STS 609
март 12, 2019
System for level control STS802
Система за контрол на ниво STS802
март 12, 2019

Система за контрол на ниво STS 303

Технически параметри и схеми на свързване

Захранващо напрежение: 220V AC 50 Hz
Kомутационна възможност: 5A/220Vdc или 1100 VAac cosç=1
Максимална консумирана мощност под: < 5VA
Механична устойчивост: 20 х 106 цикъла
Електрическа устойчивост: 1 х 106 цикъла
Температура на експлоатация: 0…+ 55°C
Съпротивление на изолацията: >10Mom при 1000V
Влажност: (RH) 85%, без образуване на капки
Температура на съхранение: – 25…+ 55 °C, RH 85%
Степен на защита на панела: IP 56
Степен на защита на клемите: IP 20
Виброустойчивост: 10…55 Hz амплитуда 0.35 mm
Удароустойчивост: 49 m/s²(5g)
Материал на кутията: пластмаса – PVC

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Ниворегулатор