Индуктивен датчик М36 – ID36/50
март 7, 2019
Inductive sensor Namur 6.5
Индуктивен датчик Namur Ф6.5 – IN6.5
март 7, 2019

Индуктивни самообучаващи датчици IDT12-18

Индуктивни самообучаващи се датчици в цилиндрични корпуси M12 и M18.

Технически параметри и схеми на свързване

ОСОБЕНОСТИ:
– Микропроцесорен контрол.
– Функция – обучение за разстоянието на действие Sa и адаптиране към околната среда.
– Увеличено разстояние на сработване в сравнение с класическата технология.
– Един универсален ключов изход с възможности:
– чрез превключване изводите за захранване – NO / NC
– чрез пресвързване изводите на изхода – PNP / NPN.
– Защити на изхода:
– оптически изолирана изходна верига
– тригерна защита на изхода от претоварване
– Вариант на изпълнение в метален корпус с метално чело, по-добре защитен от химически и механични въздействия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ БДС EN60947-5-2:
– Захранващо напрежение Ub 10 – 30V dc
– Собствена консумация Io < 15 mA
– Максимално приложено напрежение на изхода +35V dc
– Максимална честота на превключване F в съответствие с Табл.1
– Максимално остатъчно напрежение Ud < 1,5V
– Товарен ток Ie 200 mA
– Номинално разстояние на включване Sn в съответствие с Табл.1
– Настройваемо разстояние на действие Sa от 10% до 100% Sn
– Хистерезис H в съответствие с Табл.1
– Повторяемост на точката на включване R < 5%Sn
– Температура на експлоатация Tamb -20 – +80ºС
– Температура на съхранение Tstg -30 – +90ºС
– Степен на защита БДС EN60529 IP67
– Материал на корпуса месинг, хромиран
– Присъединяване кабел 2 метра.
– Обвивка на кабела полиуретан.

Индуктивни датчици за постоянен ток
Индуктивни датчици за постоянен ток
Индуктивни датчици за постоянен ток

НАСТРОЙКА:

Обучението да се извършва при вече монтиран датчик – за да се адаптира към околната среда : близко разположени метални обекти, крепежи и др.
По време на обучението НЕ ТРЯБВА да се променя положението на датчика, обекта и околните метални части.
1.Захранването се включва за време повече от 1min..
2.Обектът за задействане на датчика се поставя на положение, при което изходът желаем да бъде изключен. Забележка: за постигане на максимално разстояние на работа обектът да се отстрани. Захранването се изключва.
3.Подава се сигнал за настройка – изводът за настройка /сив/ се свързва към ‘маса’ / 0V/. Включва се отново захранването. Светодиодът започва да мига. 4.Прекъсва се сигналът за настройка – изключва се сивият проводник от маса. Датчикът запомня границата – светодиодът намалява честотата на мигане. 5.Обектът се поставя на необходимото положение за включване Sa / за максимално постижимо разстояние – виж Sn от таблица 1/. За кратко – 1sec.- се подава сигнал за настройка. След изключване на сигнала, границата се запомня и изходът остава включен – светодиодът свети непрекъснато. След завършване на настройката изводът да се изолира надеждно.
Разликата от двете граници /хистерезис/ трябва да не по-малка от 10%Sa.
Ако светодиодът не светне – настройката е некоректна : зададено е или много голямо разстояние, или много малък хистерезис или е имало смущения при процеса на настройка. Некоректната настройка – прекалено малък хистерезис или много по-големи разстояния от посочените в табл.1 водят до нестабилна работа на датчика.
За нова настройка се повтарят точки от 1 до 5.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на индуктивни датчици:

Датчиците са неремонтируеми изделия. Предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда без агресивни към корпуса и кабела течности и газове.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ :

Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .
Внимание! В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина! Допустим затягащ момент: M12x1 – 15Nm, M18x1 – 40Nm

Индуктивни датчици за постоянен ток

Обозначение