electronic timers STS103
Електронен таймер за време STS103
март 12, 2019
electronic timer STS101
Електронен таймер за време STS101-600
март 12, 2019

Програмируем цифров таймер STS 122-08

STS-122-08R/O/-S220/24/ представлява програмируем цифров таймер, със следните функции:
– Закъснение при включване:
Таймера се стартира по нарастващия фронт по вход ‘START’ или при отпадане на сигнала по вход ‘GATE’. Отчитането на времето може да бъде спряно от вход ‘STOP’. Временно спиране /пауза/ може да се постигне със сигнал по вход ‘GATE’. При достигане на времето до зададена граница /LIM1, LIM2/, задейства съответния изход..
– Закъснение при изключване:
Изходите сработват при стартиране на таймера по нарастващия фронт по вход ‘START’ или при подаване на сигнал по вход ‘GATE’. Отчитането на времето става при отпаднал сигнал по вход ‘GATE’. Отчитането на времето може да бъде спряно от вход ‘STOP’. Временно спиране /пауза/ може да се постигне със сигнал по вход ‘GATE’. При достигане на времето до зададена граница /LIM1, LIM2/, изключва съответния изход.
– Единичен импулс:
Таймера се стартира по нарастващия фронт по вход ‘START’ ,или при отпадане на сигнала по вход ‘GATE’. Отчитането на времето може да бъде спряно от вход ‘STOP’. Временно спиране /пауза/ може да се постигне със сигнал по вход ‘GATE’. При достигане на времето до зададена граница /LIM1, LIM2/, задейства съответния изход за време PLS1, PLS2 – зададено в настройките. Диапазона е 00.01 – 99.99 секунди.
– Цикличен режим:
Действието е като при единичен импулс, но след достигане на зададената граница /LIM1, LIM2/, таймера започва да брой от начало. Само един изход може да се настрои в цикличен режим.
– Изключване на изход:
При необходимост може да се изключи съответния изход.
Всеки от изходите може да се настройва по различна функция. След сработване и на двата изхода, на дисплея ‘SV’ се изписва ‘OVER’ – таймера е готов за ново стартиране.
С натискането на бутон ‘RESET’ или подаване на сигнал на вход ‘RESET’, може да се прекрати работата на таймера по всяко време.

Диапазони /‘RANGE’/:
– 9.999 секунди, 99.99 секунди, 999.9 секунди, 9999 секунди;
– 99.59 минути.секунди, 999,5 минути.секунди, 9999 минути
/свети светодиоден индикатор ‘M’/;
– 99.59 часове.минути, 999,5 часове.минути, 9999 часове
/свети светодиоден индикатор ‘H’/.
Когато времето тече, съответния индикатор ‘H’ или ‘M’ мига.

Технически данни

Функции и диапазони: посочени в описанието.
Индикация:
– ‘PV’ /4 разряда/ – текущо време;
– ‘SV’ /4 разряда/ – зададено време;
– ‘H’ /светодиод/ – часове;
– ‘M’ /светодиод/ – минути;
– ‘1’ /светодиод/ – изход 1, граница 1;
– ‘2’ /светодиод/ – изход 2, граница 2.
Захранване:
– захранващо напрежение :
90 – 220 V ac за модела STS – 122 – 08R/O/ – S220, и
24V ac/dc за модела STS – 122 – 08R/O/ – 24;
– консумирана мощност – < 3VA.
Входове: 4 цифрови, програмируеми / PNP/NPN / – напрежение 10-30Vdc, ток – <10mA за всеки вход:
– ‘START’ – тригерно стартиране;
– ‘STOP’ – тригерно спиране;
– ‘GATE’ – пауза;
– ‘RESET’ – нулиране;
Минимална продължителност на входния сигнал – 200uS.
Програмируем софтуерен филтър – 50mS.
Изходи: програмируеми – посочени в описанието.
– релета – за модела STS – 122 – 08R – S220/24/ – с превключващ контакт за изход 1 и нормално отворен за изход 2 – 3А – 250Vac, 3A – 30Vdc;
– оптрони – изолиран EC, за модела STS – 122 – 08O – S220/24/ – 100mA – 30 Vdc / без защита от претоварване! /.
Механично присъединяване: за лицев монтаж в квадратен отвор 46х46 , посредством пластмасови скоби /в комплект/.
Електрическо присъединяване: винтови клеми – разглобяеми.
Габарити: 48х48х100.
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: 0 .. +50°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH
Степен на защита:
– на панела – IP 40;
– на корпуса и клемите – IP 20.
Условия на съхранение:
– температура – -10 .. +60°С
– влажност – 0 .. 95% RH

Описание

STS-122-08R/O/-S220/24/ представлява програмируем цифров таймер, със следните функции:
– Закъснение при включване:
Таймера се стартира по нарастващия фронт по вход ‘START’ или при отпадане на сигнала по вход ‘GATE’. Отчитането на времето може да бъде спряно от вход ‘STOP’. Временно спиране /пауза/ може да се постигне със сигнал по вход ‘GATE’. При достигане на времето до зададена граница /LIM1, LIM2/, задейства съответния изход..
– Закъснение при изключване:
Изходите сработват при стартиране на таймера по нарастващия фронт по вход ‘START’ или при подаване на сигнал по вход ‘GATE’. Отчитането на времето става при отпаднал сигнал по вход ‘GATE’. Отчитането на времето може да бъде спряно от вход ‘STOP’. Временно спиране /пауза/ може да се постигне със сигнал по вход ‘GATE’. При достигане на времето до зададена граница /LIM1, LIM2/, изключва съответния изход.
– Единичен импулс:
Таймера се стартира по нарастващия фронт по вход ‘START’ ,или при отпадане на сигнала по вход ‘GATE’. Отчитането на времето може да бъде спряно от вход ‘STOP’. Временно спиране /пауза/ може да се постигне със сигнал по вход ‘GATE’. При достигане на времето до зададена граница /LIM1, LIM2/, задейства съответния изход за време PLS1, PLS2 – зададено в настройките. Диапазона е 00.01 – 99.99 секунди.
– Цикличен режим:
Действието е като при единичен импулс, но след достигане на зададената граница /LIM1, LIM2/, таймера започва да брой от начало. Само един изход може да се настрои в цикличен режим.
– Изключване на изход:
При необходимост може да се изключи съответния изход.Всеки от изходите може да се настройва по различна функция. След сработване и на двата изхода, на дисплея ‘SV’ се изписва ‘OVER’ – таймера е готов за ново стартиране.
С натискането на бутон ‘RESET’ или подаване на сигнал на вход ‘RESET’, може да се прекрати работата на таймера по всяко време.

Диапазони /‘RANGE’/:
– 9.999 секунди, 99.99 секунди, 999.9 секунди, 9999 секунди;
– 99.59 минути.секунди, 999,5 минути.секунди, 9999 минути
/свети светодиоден индикатор ‘M’/;
– 99.59 часове.минути, 999,5 часове.минути, 9999 часове
/свети светодиоден индикатор ‘H’/.
Когато времето тече, съответния индикатор ‘H’ или ‘M’ мига.

Промяна на границите

Еднократното натискане на бутон ‘LIMIT1′ или ‘LIMIT2′ дава възможност за промяна на съответната граница. Светодиод 1 – за ‘LIMIT1′ или 2 – за ‘LIMIT2′, започва да мига. На дисплей ’SV’ се индицира стойноста на границата, а на ‘PV’ продължава да се интицира текущото време на таймера. С натискането на бутоните ‘UP’ и ‘DOWN’ може да се промени стойноста. При задържане на бутон, скороста на промяна нараства.
Връщането в работен режим, със запис на промените, става с натискане на бутон ‘ENTER’. Престой в меню за време по-голямо от 10 секунди без натискане на бутон също води до връщането в работен режим със запис на промените.
По време на промяна на граници времето продължава да тече, ако таймера е стартиран. Ако границата съвпадне с текущото време, настъпва реакция на изхода.

Промяна на параметрите

Менюто за промяна на параметрите е защитено с парола. Паролата за  достъп е 0122  и не може да се променя от потребителя.
С натискане и за държане на бутона ‘SET’ за 2 секунди се влиза в меню за въвеждане на парола ‘PASS’. Цифрата за промяна мига. Стойноста се променя с натискане на бутоните ‘UP’ и ‘DOWN’. С натискане на бутона ’NEXT’ се преминава към следваща цифра. Процеса е цикличен. Потвърждаването на паролата става с натискането на бутона ‘ENTER’. При правилна парола се разрешава достъп за промяна на параметрите, а при грешна се изписва ‘ERR’ и се излиза в работен режим.Промяна на обхвата ‘RANG’.
Обхвата се променя с натискане на бутоните ‘UP’ и ‘DOWN’. Потвърждаването на промяната, записа и преминаването към следващ параметър,  става с натискането на бутона ‘ENTER’. С натискане на бутона ’NEXT’ се преминава без запис. Възможните обхвати и техните индикации са следните:
S.DDD    – 9.999 секунди,            SS.DD    – 99.99 секунди,
SSS.D    – 999.9 секунди,             SSSS    – 9999 секунди,
MM.SS    – 99.59 минути.секунди,     MMM.S    – 999,5 минути.секунди, MMMM    – 9999 минути,            HH.MM    – 99.59 часове.минути, HHH.M    – 999,5 часове.минути,     HHHH    – 9999 часове
Промяна посоката на броене ‘COUN’
Посокатат на броене се променя алтернативно с бутоните ‘UP’ и ‘DOWN’. Потвърждаването на промяната, записа и преминаването към следващ параметър,  става с натискането на бутона ‘ENTER’. С натискане на бутона ’NEXT’ се преминава без запис. Възможните варианти и техните индикации са следните:
UP    – броене нагоре,            DOWN    – броене надолу до нула.

Режим на изход 1 ‘MOD1’.
Режимите се променят с натискане на бутоните ‘UP’ и ‘DOWN’. Потвърждаването на промяната, записа и преминаването към следващ параметър,  става с натискането на бутона ‘ENTER’. С натискане на бутона ’NEXT’ се преминава без запис. Възможните режими и техните индикации са следните:
D_ON    – Закъснение при включване,
D_OF    – Закъснение при изключване,
1_SH        – Единичен импулс.
CYCL    – Цикличен режим
OFF        – Изключване
Продължителност на изходния импулс ‘PLS1′.
/не се използва при режими ‘D_ON’ и ‘D_OF’/
Стойноста се променя с натискането на бутоните ‘UP’ и ‘DOWN’. При задържане на бутон, скороста на промяна нараства. Потвърждаването на промяната, записа и преминаването към следващ параметър,  става с натискането на бутона ‘ENTER’. С натискане на бутона ’NEXT’ се преминава без запис. Диапазона е 00.00 – 99.99 секунди. При 00.00 не се изработва импулс.
Режим на изход 2 ‘MOD2’.
Настройките са аналогични с режим на изход 1 ‘MOD1’.
Продължителност на изходния импулс ‘PLS2′.
Настройките са аналогични с продължителност на изходния импулс ‘PLS1′.
Задаване типа на входовете ‘IN_T’.
Типа се променя алтернативно с натискане на бутоните ‘UP’ и ‘DOWN’. Потвърждаването на промяната, записа и преминаването към следващ параметър,  става с натискането на бутона ‘ENTER’. С натискане на бутона ’NEXT’ се преминава без запис. Възможните варианти и техните индикации са следните:
NPN         – вход тип NPN,            PNP         – вход тип PNP.
Задаване софтуерен филтър на входовете ‘IN_F’.
Филтъра се включва/изключва с натискане на бутоните ‘UP’ и ‘DOWN’. Потвърждаването на промяната, записа и преминаването към следващ параметър,  става с натискането на бутона ‘ENTER’. С натискане на бутона ’NEXT’ се преминава без запис. Възможните варианти и техните индикации са следните:
NO         – без филтър,            YES         – с филтър /50ms/.
Задаване Автоматичен Старт ‘PAS’
Задава се алтернативно с натискане на бутоните ‘UP’ и ‘DOWN’.
Потвърждаването на промяната, записа и преминаването към следващ параметър,  става с натискането на бутона ‘ENTER’. С натискане на бутона ’NEXT’ се преминава без запис. Възможните варианти и техните индикации са следните:
YES         – автоматичен старт        NO     – старт по вход.
Запаметяване на времето при отпадане на захранването ‘PFST
Задава се алтернативно с натискане на бутоните ‘UP’ и ‘DOWN’.
Потвърждаването на промяната, записа и преминаването към следващ параметър,  става с натискането на бутона ‘ENTER’. С натискане на бутона ’NEXT’ се преминава без запис. Възможните варианти и техните индикации са следните:
SAVE     – запаметяване            NO     – започване от нула.
Изход от менюто ‘QUIT’.
При натискане на бутона ’NEXT’ се излиза в работен режим.     При натискане на бутона ‘ENTER’ се връща в началото на менюто.

При престой в меню за време по-голямо от 30 sec. без натискане на бутон, таймера автоматично преминава в работен режим.

Габаритни размери

122-08

Допустими минимални разстояния между съседни уреди

122-08

Схема на свързване

122-08

Таблица с използвани символи

122