dosing and filling machine STS809
Дозираща машина STS809
март 14, 2019
electronic timers STS102
Електронен таймер за време STS102-04A
март 15, 2019

Програмируем брояч STS 202-04A

Програмируемият брояч работи в режими на събиране или изваждане. Началното състояние на релето както и неговата реакция при достигане на зададена стойност могат да се задават от потребителя. Възможен е режим на автоматично нулиране на брояча, при което се изработва импулс с продължителност от 1 до 10 секунди. Броячът може да работи с механичен контакт на входа или с електронен датчик тип NPN отворен колектор, за който е изведено захранване +24 V на 5 клема. Предвидено е ограничаване на входната честота посредством програмен филтър.

Всички параметри на брояча се съхраняван в енерго независима памет.