tachometer STS226
Оборотомер STS 226-04
март 12, 2019
Logical block STS609
Логически блок STS 609
март 12, 2019

Програмируем брояч STS 201-06 едноредов

Програмируемият брояч 201 – 06 позволява работа в два режима : събиране от нула до достигане на зададената стойност, изваждане от зададената стойност до нула

Реакцията на изхода може да се програмира за еднократно включване при достигане на зададената стойност или да се изработи импулс с определена продължителност.
Входовете на брояча са проектирани за работа с различни типове датчици (индуктивни, оптични, капацитивни) работещи при 24 VDC, тип PNP, NPN или NAMUR, както и с механични контакти. За последните е предвидена филтрация на смущенията. Единият вход e броячен, а другия e нулиращ.

 

Технически параметри и схеми на свързване

Програмируемият брояч 201 – 06 позволява работа в два режима : събиране от нула до достигане на зададената стойност, изваждане от зададената стойност до нула

Реакцията на изхода може да се програмира за еднократно включване при достигане на зададената стойност или да се изработи импулс с определена продължителност.
Входовете на брояча са проектирани за работа с различни типове датчици (индуктивни, оптични, капацитивни) работещи при 24 VDC, тип PNP, NPN или NAMUR, както и с механични контакти. За последните е предвидена филтрация на смущенията. Единият вход e броячен, а другия e нулиращ.

Функционални възможности :
Режим на събиране и изваждане
Задаване на гранична стойност
Външно или автоматично нулиране
Ограничаване на входната честота
Входове: 2 x PNP/NPN при захранване 24 VDC, 2 x NAMUR (по заявка)
Изход : Релеен 5A / (NO+NC)
Индикация : 6 разрядна цифрова индикация
RELAY Реле червен светодиод
UP Режим събиране зелен светодиод
DOWN Режим изваждане зелен светодиод
Захранване : 201-06/24 24 V AC / DC +/- 10% , 201-06/220 220 V AC +/- 10% 50 Hz
Собствена консумация : < 3 VA
Материал на корпуса ABS
Габарити : 96 x 50 x 135 mm
Монтаж : на панел с отвор 93 x 45 mm
Присъединяване : винтова клема на задния панел
Работен температурен диапазон : 0 … 50Cº
Степен на защита: IP 40 / IP20 за клемата /

Габаритни размери

Програмируем брояч STS - 201

Схема на свързване

Програмируем брояч STS - 201

Програмиране

Програмируем брояч STS - 201При включване на захранването, брояча възстановява предишното си състояние и продължава броенето от стойността при която е изключен. Нулиране на показанието по всяко време става с натискане на бутон CLEAR за 1 секунда. Установяването на граничната стойност при която трябва да задейства релето става с бутон SELECT. Броенето се прекратява (без да се нулира показанието) – на дисплея се появява предишната стойност и на най-младшия разряд светва точка. С бутона UP се установява исканата стойност и отново със SELECT се прехвърля на следващия разряд. След най-старшия разряд, натискането на бутон SELECT превключва брояча отново в режим на броене. Преминаването на показанието над граничната
стойност предизвиква включване на релето и светване на индикатора RELAY. Бутон MODE има няколко функции: Избор на режима на броене: събиране или изваждане; Oграничaване на честотната лента на входа; Продължителност на изходния импулс.Светодиоди:UP брои в режим на събиране
DOWN брои в режим на изваждане
UP+DOWN режим на въвеждане на границата на задействане
Никой режим на промяна на параметри

Бутони: CLEAR изчистване на показанието и започване от началната стойност (необходимо е да се задържи една секунда)

UP нарастване на стойността с единица в режим на програмиране; в броячен режим показва границата на задействане без да спира броенето на входните импулси

SELECT режим на въвеждане на границата на задействане и избор на декадата; в режим MODE нарастване на стойността с 10 единици

MODE режим на промяна на параметрите (необходимо е да се задържи 1 секунда)

А ограничаване на честотата на входния сигнал (продължителност в милисекунди), използуват се бутони SELECT, UP и CLEAR

В продължителност на времето за самонулиране (в секунди), при стойност 0.0 се изключва самонулирането, използуват се бутони SELECT, UP и CLEAR

С избор на режим на броене, използува се бутон UP и СLEAR: 0 събиране ; 1 изваждане

D активен фронт на входния сигнал, използуват се бутони UP и CLEAR 0 – нарастващ фронт; 1 -падащ фронт

Е начално състояние на изхода, използуват се бутони UP и CLEAR 0 изключено ; 1 включено

Брояч с натрупване: нулира се с бутон CLEAR. Следва връщане в броячен режим.

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ :
работно напрежение 24 V АС/ DC или 220V AC 50Hz
комутационна възможност 5A/250V или 1250 VA
механична устойчивост 20 x 100³ цикъла
електрическа устойчивост 10 x 100³ цикъла
работна температура -10C….+75Сº
влажност RH 85%
Температура на съхранение -25..+55 °С, RH 85%
Степен на защита на панела IP40
Виброустойчивост 10…55 Hz амплитуда 0.35mm
Материал на корпуса ABSПрограмируемият брояч 201 – 06 позволява работа в два режима : събиране от нула до достигане на зададената стойност, изваждане от зададената стойност до нула

Реакцията на изхода може да се програмира за еднократно включване при достигане на зададената стойност или да се изработи импулс с определена продължителност.
Входовете на брояча са проектирани за работа с различни типове датчици (индуктивни, оптични, капацитивни) работещи при 24 VDC, тип PNP, NPN или NAMUR, както и с механични контакти. За последните е предвидена филтрация на смущенията. Единият вход e броячен, а другия e нулиращ.

Функционални възможности :
Режим на събиране и изваждане
Задаване на гранична стойност
Външно или автоматично нулиране
Ограничаване на входната честота
Входове: 2 x PNP/NPN при захранване 24 VDC, 2 x NAMUR (по заявка)
Изход : Релеен 5A / (NO+NC)
Индикация : 6 разрядна цифрова индикация
RELAY Реле червен светодиод
UP Режим събиране зелен светодиод
DOWN Режим изваждане зелен светодиод
Захранване : 201-06/24 24 V AC / DC +/- 10% , 201-06/220 220 V AC +/- 10% 50 Hz
Собствена консумация : < 3 VA
Материал на корпуса ABS
Габарити : 96 x 50 x 135 mm
Монтаж : на панел с отвор 93 x 45 mm
Присъединяване : винтова клема на задния панел
Работен температурен диапазон : 0 … 50Cº
Степен на защита: IP 40 / IP20 за клемата /

Габаритни размери

Програмируем брояч STS - 201

Схема на свързване

Програмируем брояч STS - 201

Програмиране

Програмируем брояч STS - 201При включване на захранването, брояча възстановява предишното си състояние и продължава броенето от стойността при която е изключен. Нулиране на показанието по всяко време става с натискане на бутон CLEAR за 1 секунда. Установяването на граничната стойност при която трябва да задейства релето става с бутон SELECT. Броенето се прекратява (без да се нулира показанието) – на дисплея се появява предишната стойност и на най-младшия разряд светва точка. С бутона UP се установява исканата стойност и отново със SELECT се прехвърля на следващия разряд. След най-старшия разряд, натискането на бутон SELECT превключва брояча отново в режим на броене. Преминаването на показанието над граничната
стойност предизвиква включване на релето и светване на индикатора RELAY. Бутон MODE има няколко функции: Избор на режима на броене: събиране или изваждане; Oграничaване на честотната лента на входа; Продължителност на изходния импулс.Светодиоди:UP брои в режим на събиране
DOWN брои в режим на изваждане
UP+DOWN режим на въвеждане на границата на задействане
Никой режим на промяна на параметри

Бутони: CLEAR изчистване на показанието и започване от началната стойност (необходимо е да се задържи една секунда)

UP нарастване на стойността с единица в режим на програмиране; в броячен режим показва границата на задействане без да спира броенето на входните импулси

SELECT режим на въвеждане на границата на задействане и избор на декадата; в режим MODE нарастване на стойността с 10 единици

MODE режим на промяна на параметрите (необходимо е да се задържи 1 секунда)

А ограничаване на честотата на входния сигнал (продължителност в милисекунди), използуват се бутони SELECT, UP и CLEAR

В продължителност на времето за самонулиране (в секунди), при стойност 0.0 се изключва самонулирането, използуват се бутони SELECT, UP и CLEAR

С избор на режим на броене, използува се бутон UP и СLEAR: 0 събиране ; 1 изваждане

D активен фронт на входния сигнал, използуват се бутони UP и CLEAR 0 – нарастващ фронт; 1 -падащ фронт

Е начално състояние на изхода, използуват се бутони UP и CLEAR 0 изключено ; 1 включено

Брояч с натрупване: нулира се с бутон CLEAR. Следва връщане в броячен режим.

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ :
работно напрежение 24 V АС/ DC или 220V AC 50Hz
комутационна възможност 5A/250V или 1250 VA
механична устойчивост 20 x 100³ цикъла
електрическа устойчивост 10 x 100³ цикъла
работна температура -10C….+75Сº
влажност RH 85%
Температура на съхранение -25..+55 °С, RH 85%
Степен на защита на панела IP40
Виброустойчивост 10…55 Hz амплитуда 0.35mm
Материал на корпуса ABS