power supply STS313
Захранващ блок STS313
март 12, 2019
Power supply for 2 sensors STS306-02
Захранващ блок STS 306-2
март 12, 2019

Захранващ блок за три датчика STS 306-3A

Технически параметри и схеми на свързване

Функционални възможности
– Захранване до три датчика – индуктивни, оптични, капацитивни или магнитни.
– Четири времеви интервала 1s, 10s, 1min, 10min с възможност за оперативна
настройка в рамките на интервала от 10% до 100% .
– Осем работни режима A, B, C, D, E, F, G, H.
– При сработване на входа на някой от трите канала, съответнoтo реле на изходa реагира в зависимост от работния режим и времевия интервал, които са зададени за този канал.
– Типа на входовете се задава при заявка.
Входове: – 3 x PNP или 3 х NPN, възможна е и комбинация между тях.
Изходи: – Релейни – max 3Aac при cosφ = 1 (превключваща група – NO+NC).
Индикация: – Релейни изходи – червени светодиоди
– Програмиране – червен светодиод „PROG“.
– Индициране на задействал вход – зелени светодиоди
Захранване: 220 V AC +/- 10% 50 Hz
Собствена консумация: < 2,5 VA
Материал на корпуса:Пластмаса – ABS
Габарити:86 x 69 x 58 mm
Ел. присъединяване: винтови клеми, cечение на кабел – до 2,5mm2
Работен температурен обхват: 0°C… 50°C
Степен на защита: IP 40 (IP 20 за клемите)
Монтаж: върху DIN шина
Габаритни размери

 

Захранващ блок за три датчика с осем режима на работа STS306-03

 

Захранващ блок за три датчика с осем режима на работа STS306-03
Програмиране на каналите (задаване на работен режим и времеви интервал)

Програмирането на всеки канал се извършва потделно – при изключено захранване.

За първи канал, се включва ключе номер 1 – Prog channel , както е показано по-горе .После се позиционират ключетата за режима на работа „Select mode“ и за времевия интервал „Select delay“ , след което се включва захранването. След като се запишат параметрите за този канал светодиода „Prog” започва да премигва, с това завършва настройката на канала. По същия начин се настройват и другите канали – изключва се захранването и се позиционират ключетата за следващия канал – след включване на захранването се записват параметрите и за този канал. Всеки от каналите може да се настрои с различен работен режим и времеви
интервал. След като се настроят и трите канала, ключетата за програмиране на каналите се поставят надолу, както е показано на стикера. С това устройството е готово за работа , настройката е записана в енергонезависима памет и се запазва при изключване на захранването. При сработване на датчик светва съответният зелен светодиод „Sensor” и след изтичане на зададеният времеви интервал съответното реле включва или изключва в зависимост от работния режим, което се индицира със съответния червен светодиод „Relay”.

Захранващ блок за три датчика STS306-03
Схема на присъединяване

Захранващ блок за три датчика STS306-03