power supply block for 3 sensors STS306-03
Захранващ блок за три датчика STS 306-3A
март 12, 2019
Inductive sensor M40 STS
Индуктивен датчик M40 – IS40
март 14, 2019

Захранващ блок STS 306-2

Технически параметри схеми на свързване

 

-Захранване на два датчика работещи независимо един от друг : индуктивни, оптични, капацитивни или магнитни с обща консумация до 80mA.
– Без задръжка при включване и изключване 306 – 2 – 0
– Един от четири времеви интервала 306 – 2 :
0,2…2,5s
1…10s
8…80s
60…600s
– При сработване на някой от входовете, съответното реле на изхода реагира със зададеното от тримерите закъснение при включване или изключване в рамките на избрания времеви интервал.
– Изборът на интервал, вид на закъснението и тип на входа се задава при заявка.

Входове / тип – задава се при заявка
2 бр. тип PNP или 2 бр. тип NPN

Изходи – релейни – превключваща група NO+NC
max 3A при cosφ =1

Индикация – задействан изход – червени светодиоди ( Реле 1, Реле 2)
– задействан вход – зелени светодиоди ( Датчик 1, Датчик 2)

Захранващо напрежение 220Vac ±10% , 50Hz
Собствена консумация <2,5 VA

Работен температурен обхват 0ºС…50ºС
Степен на защита IP40 (IP20 за клемите)
Материал на корпуса пластмаса – АBS
Монтаж върху 35mm DIN шина
Ел. присъединяване винтови клеми , сечение на кабел до 2,5 mm²

Габаритни размери

Захранващ блок със закъснение при включване / изключване STS 306-2
Захранващ блок със закъснение при включване / изключване STS 306-2
С включване на захранването се задейства задръжката на изпълнителното реле със същата функция, както и при активиране на сигналния вход.

Схема на присъединяване

Захранващ блок със закъснение при включване / изключване STS 306-2