photoelectric through-beam sensor ODB50
Оптичен бариерен датчик кут.50 – ODB50
март 12, 2019
photoelectric diffusive sensor ODDT126
Оптичен дифузен датчик кут.126 – ODDT126
март 12, 2019

Оптични бариерни датчици с възможност за синхрoнизация ODBG18

Оптикоелектронен бариерен датчик с разрешаващ вход и възможност за синхронизация на излъчвател с приемник.

Технически параметри и схеми на свързване

 

 

Оптикоелектронен бариерен датчик с разрешаващ вход и възможност за синхронизация на излъчвател с приемник ODBG18xx21L

Оптичната бариера работи в инфрачервената област на спектъра, с модулирана светлина.
Възможни са три режима на работа, в зависимост от схемата на свързване:
– асинхронен – излъчвателя /Т/  изработва импулси независимо от приемника /R/;
– синхронен – излъчвателя /Т/  изработва импулси синхронизирани от приемника /R/. В този режим е повишена устойчивоста към странични светлинни смущаващи въздействия.
– светлинна завеса – обособена от няколко бариерни датчка и контролер STS606. Максималното време за реакция, зависи от броя /n/ на монтираните канали :  Т = 6,5 mS  +  n * 4 mS.
В асинхронен и синхонен режим, с цел намаляване замърсеноста на оптичната среда и оказване на смущаващо въздействие на други оптични прибори и устройства, по управляващ вход ‘Enable’ може да се изключат излъчвателя и приемника.

Вградена е защита от обратно свързване на захранването, защита от пренапрежения при индуктивен товар и защита от претоварване и късо съединение на изхода. Светодиодна индикация показва наличие на захранване, наличие на сигнал ‘Enable’ и състоянието на изхода /включен, претоварен/.
Типа на изхода /PNP или NPN/, както и неговото състояние /    NO или NC/     се задават при неговата изработка, и не могат да се променят впоследствие.
Настройката се извършва след монтиране и захранване на датчика. – чрез въртене на тримера ляво/дясно, се намират зоната за включване.

Препоръчително е  настройките да се извършват 3 минути след захранване на датчиците.    п исаниеОптичната бариера работи в инфрачервената област на спектъра, с модулирана светлина.
Възможни са три режима на работа, в зависимост от схемата на свързване:
– асинхронен – излъчвателя /Т/  изработва импулси независимо от приемника /R/;
– синхронен – излъчвателя /Т/  изработва импулси синхронизирани от приемника /R/. В този режим е повишена устойчивоста към странични светлинни смущаващи въздействия.
– светлинна завеса – обособена от няколко бариерни датчка и контролер STS606. Максималното време за реакция, зависи от броя /n/ на монтираните канали :  Т = 6,5 mS  +  n * 4 mS.
В асинхронен и синхонен режим, с цел намаляване замърсеноста на оптичната среда и оказване на смущаващо въздействие на други оптични прибори и устройства, по управляващ вход ‘Enable’ може да се изключат излъчвателя и приемника.

Вградена е защита от обратно свързване на захранването, защита от пренапрежения при индуктивен товар и защита от претоварване и късо съединение на изхода. Светодиодна индикация показва наличие на захранване, наличие на сигнал ‘Enable’ и състоянието на изхода /включен, претоварен/.
Типа на изхода /PNP или NPN/, както и неговото състояние /    NO или NC/     се задават при неговата изработка, и не могат да се променят впоследствие.
Настройката се извършва след монтиране и захранване на датчика. – чрез въртене на тримера ляво/дясно, се намират зоната за включване.

Препоръчително е  настройките да се извършват 3 минути след захранване на. датчиците

Технически данни    приемник
/RECEIVER/

Захранващо напрежение :             10-30Vdc.
Собствена консумация:                  < 0,025A.
Консумация на вход ‘Enable’:             < 0,025A.
Време за първоначално установяване:     < 1,5 секунди.
Време за реакция на изхода:
– асинхронен режим         –         < 2,5 милисекунди.
– синхронен режим         –         < 4    милисекунди.
– режим светлинна завеса     –         < 4    милисекунди.
Време за реакция по вход ‘Enable’:
– асинхронен режим         –         < 1    милисекунда.
– синхронен режим         –         < 1    милисекунда.
– режим светлинна завеса     –         < 2,5 милисекунди.
/импусна поредица/
Разстояние на задействане:            0,5 – 15 метра.
Смущаваща околна осветеност:         < 6000Lx.
Изход ‘Strob’: PNP, max.0,03A.
Изход: транзисторен, със защита от претоварване
/функцията NO/NC и типа на изхода PNP/NPN се определя при заявката! /.
Максимален изходен ток:             0,1А.
Остатъчно напрежение:                 < 2V.
Индикация: два светодиода:
– зелен – сигнал по вход ‘Enablе’;
– двуцветен-зелен – активен изход;
– двуцветен-червен – претоварен изход.
Електрическо присъединяване: с кабел  5х0,14мм2  с дължина 2 м.
Механично присъединяване: проходен отвор Ф18.
Габарити: по приложения чертеж.
Материал: хромиран месинг, пластмаса, стъкло.
Работна температура:                 -10 .. +70°С.
Степен на защита:                     IP54.
Условия на съхранение:
– температура –  -20 .. +80°С;
– влажност –  0 .. 85% RH.

Технически данни    излъчвател
/TRANSMITTER /

Захранващо напрежение :             10-30Vdc.
Собствена консумация:                  < 0,03A.
Консумация на вход ‘Enable’:            < 0,025A.
Време за първоначално установяване:     < 0,15 секунди.
Ъгъл на излъчване: 6°.
Индикация: двуцветен светодиод:
– двуцветен-зелен – наличие на сигнал по вход ‘Enablе’;
– двуцветен-червен  – липса  на сигнал по вход ‘Enablе’.
Настройка на мощноста на излъчване : с многооборотен тример.
Електрическо присъединяване: кабел   3х0,25мм2  с дължина 2 м.
Механично присъединяване: проходен отвор Ф18.
Габарити: по приложения чертеж.
Материал: хромиран месинг, пластмаса, стъкло.
Работна температура:                 -10 .. +70°С.
Степен на защита:                     IP54.
Условия на съхранение:
– температура –  -20 .. +80°С;
– влажност –  0 .. 85% RH.

Габаритни размери

Оптикоелектронен бариерен датчик ODBG18xx21L

Схеми на свързване

Оптикоелектронен бариерен датчик ODBG18xx21L

Оптикоелектронен бариерен датчик ODBG18xx21L

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

    Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност,
без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела.

Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители!
В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина!
Допустим затягащ момент за метални корпуси:    M18x1 – 15Nm.