ultrasonic sensor for level UAS171
Ултразвуков датчик за ниво на течности UAS171
март 19, 2019

Оптичен бариерен датчик за голямо разстояние – М18 – ODBG18

Разстояние на сработване Sn = 0.5 – 15 м. Оптичната бариера работи в инфрачервената област на спектъра, с модулирана светлина.