photoelectric sensor for linear movement ODS63
Оптичен шлицов датчик за линейно изместване – ODS63
март 12, 2019
Photoelectric sensor for control thread integrity
Оптичен датчик за контрол цялостта на конец
март 12, 2019

Оптичен датчик за контрол на положението ръба на плат ODD62

Датчикът е предназначен за контрол на страничното изместване на ръба на плат при навиване. Напрежението на изхода на датчика е право пропорционално положението на плата спрямо оста на корпуса.

Датчикът е от типа „самообучаващи се“ и благодарение на микропроцесорната система за автоматично установяване на чувствителността ALAS (advanced limens adjust system), работи в широки граници на разстояние от плата, практически нечувствителен към цвета му и външната осветеност.

Нормалното положение е когато ръба на плата се намира точно срещу напречната ос на датчика, платът е разположен от страната на зелените светодиоди. Тогава изходният ток е 12 mA. При отместване на ръба на плата по посока на вън от полето на контрол на датчик, токът на изхода се изменя до 4 mA, а при преместване в обратна посока – до 20 mA.