photoelectric slit sensors ODS7-15 ODS7-52
Оптични шлицови датчици серия ODS7-15-65
март 12, 2019
photoelectric sensor ODD62 for detecting position of textile edge
Оптичен датчик за контрол на положението ръба на плат ODD62
март 12, 2019

Оптичен шлицов датчик за линейно изместване – ODS63

Датчика служи за отчитане на линейното преместване на обект (следене положението на ръб). Позволява използване при всякакъв тип непрозрачен материал. Не се влияе от околна осветеност и от това дали материала е тъмен или светъл на цвят. Има добра разделителна способност 0,5mm. При преместване на обекта в зоната на чувствителност на датчика изходният аналогов сигнал се променя в интервала 0 до 5V пропорционално на преместването. Когато обекта е извън датчика аналоговият сигнал е с максимална стойност 5V. При преместване на обекта навътре в шлица аналоговият сигнал се приближава към минимума 0V.

Технически параметри и схеми на свързване

 

Датчика служи за отчитане на линейното преместване на обект (следене положението на ръб). Позволява използване при всякакъв тип непрозрачен материал. Не се влияе от околна осветеност и от това дали материала е тъмен или светъл на цвят. Има добра разделителна способност 0,5mm. При преместване на обекта в зоната на чувствителност на датчика изходният аналогов сигнал се променя в интервала 0 до 5V пропорционално на преместването. Когато обекта е извън датчика аналоговият сигнал е с максимална стойност 5V. При преместване на обекта навътре в шлица аналоговият сигнал се приближава към минимума 0V.

Тип на изхода: аналогов напреженов
Изходно напрежение: 0 … 5V*
Разделителна способност: 0,5мм
Работна зона в шлица: 25мм
Време за установяване на изхода при първоначално включване: 500мs
Време за измерване и установяване на изхода: 10мs
Захранващо напрежение: 12V DC
Пулсации на захранващото напрежение: до 10%
Максимален ток на консумация: <100мA
Температура на експлоатация: -10 … +55ºС
Влажност: RH80%, без образуване на капки
Температура на съхранение: -25 … + 70 ºC, RH 80%
Степен на защита: IP 53
Удароустойчивост: 49m/s2 (5g)
Материал на корпуса: алуминий(оксидиран)
Кабел: поливинилхлорид PVC

*Има различни възможности за изходния сигнал(по предварителна заявка): 0 to 5V, 0 to 10V, 0 to 10mA…

 

Шлицов оптичен датчик ODS63

Схема на свързване

Шлицов оптичен датчик ODS63