photoelectric label sensor ODST88
Оптичен датчик за следене на етикети ODST88
март 12, 2019
electronic timers STS102
Електронен таймер за време STS102-04
март 12, 2019

Оптичен датчик за следене на етикети ODS551

Датчикът е предназначен за следене наличието на прозрачен или непрозрачен маркер или етикет върху прозрачна или полупрозрачна основа, като вградената микропроцесорна система позволява оптималното му настройване спрямо околната осветеност и оптичните параметри на обектите, които ще бъдат контролирани. Разполага с два изхода PNP и NPN , които в процеса на обучение могат да се конфигурират като NC или NO . Изходите са защитени от пренапрежения, претоварване по ток и късо съединение. Новият модел на този датчик е ODST88

Технически данни и схеми на свързване

 

Датчикът е предназначен за следене наличието на прозрачен или непрозрачен маркер или етикет върху прозрачна или полупрозрачна основа, като вградената микропроцесорна система позволява оптималното му настройване спрямо околната осветеност и оптичните параметри на обектите, които ще бъдат контролирани. Разполага с два изхода PNP и NPN , които в процеса на обучение могат да се конфигурират като NC или NO . Изходите са защитени от пренапрежения, претоварване по ток и късо съединение.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение: 12..24V / DC
Пулсации на захранващото напрежение: до 10%
Разрешаваща способност: 0,1 mm
Максимална честота на превключване: 3000 Hz
Максимален изходен ток: 200 mA
Допустима осветеност от смущаващи светлинни източници: 1000Lx
Работна температура: -10ºC…+55ºC
Степен на защита: IP67
Индикация- включен изход OUT: зелена светлина на светодиода
Индикация- самообучение LRN: червена светлина на светодиода
Присъединяване ODS551CL: Куплунг М12
ODS551L: 2m кабел 4х0,25mm²

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Датчик за етикети

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

I. МОНТАЖ НА ДАТЧИКА
II. ЗАХРАНВАНЕ НА ДАТЧИКА (12…24V / DC)
III.НАСТРОЙКА НА ДАТЧИКА
Докато се извършва обучението на датчика – докато свети червеният светодиод, маркерът (етикетът) и съответно основата трябва ДА СА НЕПОДВИЖНИ !НАСТРОЙКА НА ДАТЧИКА – ВКЛЮЧЕН ИЗХОД ПРИ НАЛИЧИЕ НА МАРКЕР (ЕТИКЕТ)1) МАРКЕРЪТ (ЕТИКЕТЪТ) се поставя в шлица така , че да се намира в центъра обрaзуван от трите стрелки на лицевия панел.
2) натиска се продължително бутона „ON” ( около 2 секунди)
3) червената светлина на индикатора LRN отчита, че процесът на настройка е започнал при което бутона „ON” трябва да се освободи.
4) еднократното премигване на индикатора LRN отчита че настройката за маркера (етикета) е приключила.
5)ОСНОВАТА се поставя в шлица така че да се намира в центъра обрaзуван от трите стрелки на лицевия панел
6)натиска се продължително бутона „OFF” ( около 2 секунди)
7)червената светлина на индикатора LRN отчита, че процесът на настройка е започнал ,при което бутона „OFF” трябва да се освободи
8)двукратното премигване на индикатора LRN отчита че настройката за ОСНОВАТА е приключила.
Процесът на настройка е завършен УСПЕШНО.НАСТРОЙКА – ВКЛЮЧЕН ИЗХОД ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА МАРКЕР ( НАЛИЧИЕ НА ОСНОВА)

1)ОСНОВАТА се поставя в шлица така че да се намира в центъра , образуван от трите стрелки на лицевия панел
2)натиска се продължително бутона „ON” ( около 2 секунди)
3)червената светлина на индикатора LRN отчита, че процесът на настройка е започнал, при което бутона „ON” трябва да се освободи
4)еднократното премигване на индикатора LRN отчита че настройката за ОСНОВА е приключила
5)МАРКЕРЪТА(ЕТИКЕТЪТ) се поставя в шлица така , че да се намира в центъра образуван от трите стрелки на лицевия панел
6)натиска се продължително бутона „OFF”(около 2 секунди)
7)червената светлина на индикатора LRN отчита, че процесът на настройка е започнал, при което бутона „OFF” трябва да се освободи
8)двукратното премигване на индикатора LRN отчита че настройката за МАРКЕРА(ЕТИКЕТА) е приключила.
Процесът на настройка е завършен .

ВНИМАНИЕ!!! Ако индикаторът LRN премигва ТРИКРАТНО в червено с интервал между всеки три премигвания, това означава че настройката НЕ Е извършена правилно и е необходимо процесът на настройка да започне отначало или да се изключи захранването и датчикът да се настрои отново ! Докато се извършва обучението на датчика, маркерът (етикетът) и съответно основата трябва ДА СА НЕПОДВИЖНИ !

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Датчик за етикети