motohours counter STS105-08A
Брояч на моточасове STS 105-08A
март 15, 2019
Ultrasonic level sensor UDS171
Ултразвуков датчик за ниво на течности UDS171
март 19, 2019

Оптичен бариерен датчик М18 -ODB18I

Оптичната бариера работи в инфрачервената област на спектъра с модулирана светлина. С цел намаляване замърсеността на оптичната среда и оказване на смущаващо въздействие на други оптични прибори и устройства по управляващ вход Enable може да се изключи излъчвателят.
Вградена е защита от обратно свързване на захранването, защита от пренапрежения при индуктивен товар и защита от претоварване и късе съединение на изхода. Светодиодната индикация показва наличие на захранване, наличие на сигнал Enable и състоянието на изхода (включен, претоварен)

Настройката се извършва след монтиране и захранване на датчика чрез завъртане на тримера ляво/дясно се намира зоната за включване. Препоръчително е настройките да се извършват 3 минути след захранване на датчиците.