photoelectric diffusive sensor ODDT126
Оптичен дифузен датчик кут.126 – ODDT126
март 12, 2019
photoelectric diffusive sensor with Teaching function M18
Оптичен дифузен датчик M12 с фунцкия самообучение-ODDT12
март 12, 2019

Оптичен дифузен датчик М18 с фунцкия самообучение – ODDT18

Оптичен дифузен датчик в цилиндричен корпус М18 с функция ‘самообучение’.  Универсалност на изхода PNP+NPN.

Технически параметри и схеми на свързване

 

Характерни особености:
– Работа в инфрачервената област на спектъра;
– Защита от обратно свързване на захранването;
– Защита от пренапрежения при индуктивен товар;
– Защита /с индикация/ от претоварване и късо съединение на изхода;
– Варианти за регулиране на чувствителноста с тример /на два обхвата/ или бутон /директно обучение на обекта/;
– Светлинна индикация състоянието на изхода;
– Комутационен елемент транзистор;
– Възможност за външно свързване на изхода като PNP или NPN.

Настройка на датчик с бутон.
Обекта се позиционира на желаното разстояние за включване. Натиска се и се задържа за 3 секунди бутона – до светване на червения светодиод. Бутона се отпуска. Светодиода премигва зелено/червено – режим на обучение. След загасване на светодиода, обекта се позиционира на желаното разстояние за изключване. Отново се натиска бутона – светодиода светва червено. Бутона се отпуска. Светодиода премигва 5 пъти и изгасва. Обучението е преключило.
При нарушена последователност на позициониране на обекта, малък хитерезис или обекта е извън работния диапазон, светодиода мига червено – грешка. Необходимо е ново обучение по горната процедура.

Настройка на датчик с тример.
Тримера покрива два диапазона на регулиране, които се превключват автоматично при достигане на крайни положения. От нисък обхват, при достигане на тримера до крайно дясно положение се преминава в края на високия, и обратно – от висок обхват при достигане на тримера до крайно ляво положение се преминава в началото на ниския.
Настройката се извършва, като обекта се позиционира на желаното разстояние и чрез въртене на тримера ляво/дясно, се намират зоните за включване и изключване. Хистерезиса се изчислява автоматично от датчика.

Препоръчително е настройките да се извършват 3 минути след захранване на датчиците.

Технически данни

Захранващо напрежение : 10-30Vdc.
Собствена консумация: < 0,03A.
Време за първоначално установяване: < 0,5 секунди.
Максимално време за реакция : < 1,2 милисекунди.
Разстояние на задействане: 20….1000мм
Хистерезис:
– <10% за вариант с тример;
– зададен от клиента /но не по-малко от 10%/ – за вариант с бутон.
Ъгъл на излъчване: 6º.
Смущаваща околна осветеност: < 6000Lx.
Изход: транзисторен / PNP/NPN – от схемата на свързване, със защита
от претоварване.
/функцията NO/NC се определя при заявката! /.
Максимален изходен ток: 0,1А;
Максимално остатъчно напрежение: <1,5V.
Индикация: двуцветен светодиод:
– зелен – активен изход;
– червен – претоварен изход;
– мигащ червен-зелен – режим на обучение с бутон.
Настройка на датчика:
– вариант с тример – многооборотен
– вариант с бутон.
Електрическо присъединяване:
– вариант с кабел 4х0,14мм² с дължина 2 метра;
– вариант с куплунг М12 – 4 пина.
Механично присъединяване: проходен отвор.
Габарити: по приложения чертеж.
Материал: хромиран месинг, пластмаса, стъкло.
Работна температура: -10 .. +70°С.
Степен на защита: IP54.
Условия на съхранение:
– температура – -20 .. +80°С
– влажност – 0 .. 85% RH

Габаритни размери

Датчик оптичен, дифузен ODDT18

Схема на свързване

Датчик оптичен, дифузен ODDT18

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела.

Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители!
В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина!
Допустим затягащ момент за метални корпуси: M18x1 – 15 Nm