optical sensor diffusive ODD08
Оптичен дифузен датчик M08 – ODD08
март 11, 2019
photoelectric diffusive sensor M18 - ODD18
Оптичен дифузен датчик М18 – ODD18
март 12, 2019

Оптичен дифузен датчик М12 – ODD12

Оптичен дифузен датчик в цилиндричен корпус М12. Възможност за присъединяване с кабел или куплунг. Типът на изхода PNP или NPN се уточнява при заявка. Произвеждат и се предлагат само като NO или NC.

Технически параметри и схеми на свързване

-Работа в инфрачервената област на спектъра.
-Защита от обратно свързване на захранването.
-Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
-Зашита от претоварване и късо съединение на изхода
-Вариант с регулиране на чувствителността.
-Светлинна индикация на работното състояние.
-Комутационен елемент транзистор.
-Наличие на един изход: „светло” или „тъмно” включване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

-Захранващо напрежение: 12….24 V (10…30V) DC
-Максимален ток на комутация: 100 mA DC
-Максимален ток на консумация: 20 mA
-Максимална честота на превключване: 100Hz
-Допустима осветеност от смушаващи светлинни източници в зоната на приемане: 5000Lx
-Съпротивление на изолацията: >10 Мom/ 500V
-Температура на експлоатация: -10…+ 55 ºC
-Влажност: RH 85%, без образуване на капки
-Номинално разстояние на действие в метри: 0 … 0,2m
-ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: – 2m кабел 3 x 0.14 mm²
-Температура на съхранение: 25..+ 55 OC, RH 85%
-Степен на защита: IP 65
-Виброустойчивост: 10…55 Hz амплитуда 0.35 mm
-Удароустойчивост: 49m/s2 (5g)
-Материал на корпуса ODDxxx1L: метален – месинг – хромиран
ODDxxx2L: пластмасов – поливинилхлорид – PVC
-Материал на оптична част: стъкло
-Изолация на кабела: PUR полиуретан

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Оптичен датчик дифузен тип ODD12

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Оптичен датчик дифузен тип ODD12

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове. Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки . Внимание!За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители!
В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина!
Допустим затягащ момент за метални корпуси M12x1 – 15 Nm, M14x1 – 15Nm
Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси – 1.5Nm.