photorelay STS 104
Фотореле STS 104
март 12, 2019
programmable counter STS202
Програмируем брояч STS 202-04
март 12, 2019

Брояч на моточасове с установяване STS 123-08

Устройството представлява 8 разряден брояч на моточасове с обхват до 999999 часа и 59 минути /резолюция 1 минута/. Отчитането на времето става при задействан вход ‘INPUT 1’. Индикация за това е мигащ светодиод с честота 1 Hz.

Менюто за настройка е достъпно само при задействан вход ‘INPUT 2’ и правилно въведена парола. То дава възможност за задаване на начално време, управление на паролата за достъп и настройка на типа на входа. Настройките и отброените часове се съхраняват в енерго независима памет.