electronic timers STS102
Електронен таймер за време STS102-04A
март 15, 2019
photoelectric electric sensor ODB18I
Оптичен бариерен датчик М18 -ODB18I
март 15, 2019

Брояч на моточасове STS 105-08A

Контролно устройство за отчитане времето на работа на различни машини и съоръжения, без възможност за нулиране. Подходящо е за отчитане на гаранционният срок и на периодите за техническо обслужване.

Дисплеят е 4 разряден, като се индицират непрекъснато младшите 4 разряда (до 99 часа и 59 минути), а старшите (от 100 до 999 900 часа) се индицират при натискане на бутон. След четири секунди се показват отново младшите разряди. Състоянието на дисплея се индицира с два светодиода „х 100“ и „х 1“ – съответно при показване на старшите и на младшите разряди.

При включване на захранващото напрежение броячът веднага започва да отчита времето на работа.