Magnetic two channel speed sensor
Магнитен двуканален датчик за скорост MDE113
март 8, 2019
Магнитни датчици оборотомерни М12-М22 – MD12,18,22
март 8, 2019

Магнитен датчик за голямо разстояние MFD20

Датчика е предназначен за отчитане промяната на магнитно поле /преминаване на магнит/ от голямо разстояние. Чувствителноста е разделена на два обхвата, и се задава от начина на свързване на захранването. Индикацията за обхвата и състоянието на изхода е вградена в средата на датчика, което позволява наблюдение от всички страни.

Технически параметри и схеми на свързване

Датчика е предназначен за отчитане промяната на магнитно поле /преминаване на магнит/ от голямо разстояние. Чувствителноста е разделена на два обхвата, и се задава от начина на свързване на захранването. Индикацията за обхвата и състоянието на изхода е вградена в средата на датчика, което позволява наблюдение от всички страни.

Технически данни

Захранващо напрежение : 10 .. 30Vdc.
Собствена консумация: < 30mA.
Индикация: светодиодна, вградена в корпуса
– жълт светодиод – готовност ниска чувствителност;Магнитен датчик за голямо разстояние
– зелен светодиод – готовност висока чувствителност;
– червен светодиод – активен изход.
Чувствителност: в зависимост от поляритета на захранването
– ниска: 0 .. 25 +/-5 cm.
– висока: 0 .. 35 +/-5 cm.
Скорост на магнита: 0,1 .. 10 m/s.
Магнит: /AlNiCo , SamariumCobalt/ min 0,5 Oe.
Максимално приложено напрежение на изхода: 30Vac/dc.
Максимален изходен ток: 100 mA.
Изходно съпротивление /при 50mA изходен ток/: < 35 Оm.
Защита от претоварване: токоoграничение 150mA.
Време за първоначално установяване: < 2 sec.Магнитен датчик за голямо разстояние
Изходен импулс: 2 sec.
Електрическо присъединяване: кабел 2м – 4х0,25.
Механично присъединяване: отвор Ф20.
Габарити: според приложения чертеж.
Материал на корпуса: РЕ-500.
Работна температура: 0 .. +90°С.
Степен на защита: IP65.

Габаритни и присъединителни размери
Магнитен датчик за голямо разстояние MFD20IU1E42L

Схема на свързване

Магнитен датчик за голямо разстояние MFD20IU1E42L
Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.