flow sensor DD02
Датчик за дебит DD
март 12, 2019
Step motor controller STS426
Контролер за управление на стъпкови мотори STS 426
март 12, 2019

Контролер за светлинна завеса STS 606

Контролер за организиране на светлинна завеса от бариерни датчици тип ODBG – STS606.

Контролера дава възможност за организиране на светлинна завеса, обособена от бариерни датчици тип ODBG – NC вариант /активен изход при свободен канал/. Максималният брой е ограничен на 12. Всяка двойка , излъчвател/приемник се монтира съосно и се настройва по отделно. Опроводяват се съгласно приложената схема.

Технически параметри и схеми на свързване

 

 

Контролера дава възможност за организиране на светлинна завеса, обособена от бариерни датчици тип ODBG – NC вариант /активен изход при свободен канал/. Максималният брой е ограничен на 12. Всяка двойка , излъчвател/приемник се монтира съосно и се настройва по отделно. Опроводяват се съгласно приложената схема.

При липса на преграда между излъчватели и приемници, релето е включило. При пресичане на един или няколко от лъчите, релето изключва.  Включва отново 2 секунди след отстраняване на обекта.  Максималното време за реакция, зависи от броя /n/ на монтираните канали –
Т = 6,5 mS  +  n * 4 mS.

Технически данни

Захранващо напрежение :             24Vdc +/-10%.
Собствена консумация:                  < 0,050A.
Консумация на входовете:             < 0,025A /за всеки вход/.
Време за първоначално установяване:     < 3 секунди.
Време за реакция на изхода:            Т = 6,5 mS  +  n * 4 mS,
където n е броя на монтираните оптични канали.
Време за възстановяване на изхода:    < 2 секунди.
Изход ‘OUT’:                         PNP, max.0,03A.
Изход:                         реле, с превключващ контакт.
Максимален изходен ток:             3А.
Индикация: три светодиода:
– жълто-зелен     – ‘POWER’    –  захранване;
– зелен         – ‘GRID’     – ненарушена завеса     – активен изход;
– червен         – ‘ALARM’     – нарушена завеса    – изключен изход.
Електрическо присъединяване:         винтови клеми.
Механично присъединяване:             DIN шина.
Габарити:                         по приложения чертеж.
Материал:                         пластмаса.
Работна температура:                 -10 .. +70°С.
Степен на защита:                     IP54.
Условия на съхранение:
– температура –  -20 .. +80°С;
– влажност –  0 .. 85% RH.

Габаритни и присъединителни размери

Контролер за организиране на светлинна завеса STS606

Схема на свързване

Контролер за организиране на светлинна завеса STS606

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност,
без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

    ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Гаранционен срок 12 месеца от датата на продажба, отбелязано в съответен документ за продажба.
Производителят не носи отговорност при следните случаи:
– неспазване на условията за съхранение;
– неспазване на условията за транспорт;
– неспазване на условията за експлоатация;
– природни бедствия.

Гаранцията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост на изделието и не е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица. Транспортните разходи са за сметка на клиента.

Внимание: За почистване на лицевия панел да не се използуват органични разтворители!