inductive sensor IS18
Линейни-Аналогови индуктивни датчици -ID18YA/AE
март 7, 2019
Индуктивни самообучаващи датчици IDT12-18
март 7, 2019

Индуктивен датчик М36 – ID36/50

Технически параметри и схеми на свързване

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ :

        – Висока степен на защита.
– Широк диапазон на захранващо напрежение.
-Комутационен елемент – транзистор.
– Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
– Възможност за настройка на работното разстояние с многооборотен тример.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

-Захранващо напрежение               10…30V  DC
– Консумиран ток без товар            < 15mA
– Максимален изходен ток                200mA
– Номинално разстояние на включване     25мм
– Допуск на номиналното разстояние          10% Sn
– Хистерезис                                                     10% Sn
– Повторяемост на точката на включване     <5% Sn
– Максимална честота на превключване          250 Hz
Присъединяване         :                  кабел  2m                          сечение 4×0,25mm2

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ:
Постояннотоков индуктивен датчик ID36

МОНТАЖ :

Постояннотоков индуктивен датчик ID36

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ:

Постояннотоков индуктивен датчик ID36

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ:

    – Температура на експлоатация:   10… +70С
– Степен на защита:                      IP67
-Температура на съхранение:   -25… +70С
– Виброустойчивост:                 10…55 Hz амплитуда 0.35mm
-Удароустойчивост:                   98m/s2 (10g)
– Материал на корпуса:            полиетилентерефталат
-Изолация на кабела:              полиуретан PUR

ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ:

Mонтажът да изключва прилагането на oгъващи или усукващи усилия върху
корпуса.