Inductive sensor M18
Индуктивен датчик М18 – ID18
март 7, 2019
Inductive sensor M40 STS
Индуктивен датчик М40 – ID40
март 7, 2019

Индуктивен датчик М30 – ID30

Индуктивни датчици в цилиндрични и правоъгълни корпуси. Възможност за присъединяване с кабел или куплунг. Различна дължина на корпуса и тип на изхода PNP или NPN (уточнява се при заявка). Екраниран и неекраниран тип на активната част. Всички видове са NO+NC универсални.

Технически параметри и схеми на свързване

-Липса на механичен контакт
-Високо бързодействие.
-Висока степен на защита.
-Широк диапазон на захранващо напрежение.
-Защита от обратно свързване.
-Защита от пренапрежения при индуктивен товар.

Технически данни BDS EN 60947-5-2:

-Захранващо напрежение: 10…30V
-Пулсации на захранващото напрежение: до 10%
-Консумиран ток без товар: до 15mA
-Максимален изходен ток: 200mA
-Остатъчно напрежение: <1,6V
-Номиналното разстояние: Sn виж таблицата
-Допуск на номиналното разстояние: <10% Sn
-Хистерезис: <10% Sn
-Повторяемост на точката на включване: <5% Sn
-Присъединяване: кабел 2m – сечение според таблицата
куплунг М12 ( за размер от M8 до M40 )
куплунг М8 ( за размери Ф6,5, М8 и М12 )
-Температура на експлоатация: -10… +70ºС
-Степен на защита: IP67
-Температура на съхранение: -25… +70ºС , RH < 80%
-Виброустойчивост: 10…55 Hz амплитуда 1 mm
-Удароустойчивост: 98m/s2² (10g)
-Материал на корпуса: метален месинг, хромиран
пластмасов поливинилхлорид (PVC)
-Изолация на кабела: полиуретан (PUR)

Индуктивни датчици за постоянен ток ID

Габаритни размери (изработват се и нестандартни корпуси съгласувано с клиента)

Индуктивни датчици за постоянен ток ID

Схеми на свързване

Индуктивни датчици за постоянен ток ID

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на индуктивни датчици:

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ :

Mонтажа да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .
Внимание! В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина !
Допустим затягащ момент за метални корпуси: M8x1 – 10 Nm, M12x1 – 15 Nm, M18x1 – 40Nm, M30x1.5 – 40Nm .
Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси – 1.5Nm.