inductive sensor IDB24
Индуктивен датчик за дублирани листи метал IDB24
март 7, 2019
inductive sensor IS18
Индуктивен датчик M18 – IS18
март 7, 2019

Индуктивен датчик M30 – IS30

Индуктивен датчик за следене на минимално допустимите обороти при транспортни ленти, шнекове, валове и други въртящи се части. След подаване на захранването изходът на датчика се задържа включен
за време 10s, достатъчно за развъртане на бавнодвижещи механизми. При брой импулси за оборот по-големи от настроените изходът остава включен. При брой импулси за оборот по-малки от настроените – изходът се изключва.Характерни особености

Технически параметри и схеми на свързване

За следене на минимално допустимите обороти при транспортни ленти, шнекове, валове и други въртящи се части. След подаване на захранването изходът на датчика се задържа включен
за време 10s, достатъчно за развъртане на бавнодвижещи механизми. При брой импулси за оборот по-големи от настроените изходът остава включен. При брой импулси за оборот по-малки от настроените – изходът се изключва.Характерни особеностиПрецизна настройка с многооборотен тример.
Защита от обратно включване на захранването.
Koнфигурация на изхода : PNP транзистор, отворен колектор.
Защита на изхода от късо съединение.
Защита на изхода от пренапрежение при индуктивен товар.
Двуцветна светлинна индикация на работното състояние: червено – включен изход, зелено – преминаващ обект

Технически данни

Обхват на регулиране ISxxPxxL1: 6…120 min¨¹
ISxxPxxL2: 100…2000 min¨¹
Разстояние на действие Sn
IS18P2E1Lx: 5mm по заявка
IS30P2E1Lx: 10mm
IS40P2E1Lx: 15mm
IS52P22Lx: 15mm
Препоръчително разстояние при монтаж: Sa = < 80% от Sn
Захранващо напрежение: DC 12…30 V
Консумиран ток: до 10 mA
Комутиран ток: до 250 mA
Остатъчно напрежение: до 1,2 V
Степен на защита: IP65
Работна температура: 10ºС …+70ºС
Присъединяване ISxxP2E1Lx: 2m кабел 3х0,25мм2, полиуретан
IS52P22Lx: клемна кутия

Индуктивен датчик за контрол на обороти
Индуктивен датчик за контрол на обороти

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Внимание!: Двупроводните датчици за променлив ток нямат защита против късо съединение във веригата. Не се допуска свързване на датчика без товар във веригата му !

Индуктивен датчик за контрол на обороти

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на индуктивни датчици:

Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ :

Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .
Внимание! В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина !

Допустим затягащ момент за металeн корпус : M30x1.5, M40x1,5 – 40Nm . Допустим затягащ момент за пластмасов корпус – 1.5Nm.