inductive sensor ID52 STS
Индуктивен датчик в кутия 52 – ID52
март 7, 2019
Индуктивен датчик M30 – IS30
март 7, 2019

Индуктивен датчик за дублирани листи метал IDB24

Датчика е предназначен за защита на машини работещи с листова ламарина. Той подава сигнал при преминаване на два или повече листа в зоната на следене /фиг.1/, както и при липса на ламарина. Състоянието на изходите и светодиодите за индикация е описано в таблица 1.

Технически параметри и схеми на свързване

Датчика е предназначен за защита на машини работещи с листова ламарина. Той Датчик за откриване на дублирани метални листове IDBподава сигнал при преминаване на два или повече листа в зоната на следене /фиг.1/, както и при липса на ламарина. Състоянието на изходите и светодиодите за индикация е описано в таблица 1.

 

 

 

Датчик за откриване на дублирани метални листове IDB

 

 

Технически данни 

Дебелина на металните листове: стомана 0,1… 0,5 mm;
Работна зона: 15mm +/- 1mm
Несъосност: 1mm
Индикация: светодиодна
– приемник – 3 червени светодиода: out I, out II, teach;
– излъчвател – 1 червен светодиод – захранване.
Захранване:
– захранващо напрежение – 24V dc +/-20%;
– собствена консумирана мощност – < 1,5W.
Вход обучение: оптично разделен
– управляващо напрежение – 24V dc;
– входен ток – < 8mA .
Изходи: оптично изолиран, отворен колектор
– максимално напрежение – 30V dc,
– максимален изходен ток – 100mA;
Време за реакция на изхода: < 100mS.
Остатъчно напрежение на изходите: < 2V.
Присъединяване:
– приемник – кабел PUR 3m, 5х0,14mm2.
– излъчвател – кабел PUR 3m, 2х0,34mm2.
Габарити: 
– приемник – М24х1 Х 70mm;
– излъчвател – М24х1 Х 55mm.
Материал: месинг с покритие, пластмаса.
Работен температурен диапазон: -10 … +50 °С.
Работна влажност: 0 .. 90% RH.
Степен на защита: IP65.
Условия на съхранение:
– температура – -10 .. +60 °С;
– влажност – 0 .. 95% RH.

Електрическо свързване

Датчик за откриване на дублирани метални листове IDB

Габаритни размери

Датчик за откриване на дублирани метални листове IDB

Настройка 

Датчик за откриване на дублирани метални листове IDBНастройката се извършва при вече монтиран датчик / приемник и излъчвател /. Включва се захранването. В работната зона се поставя един лист от ламарината която ще се следи. Подава се сигнал /+24V/ на входа за обучение /натиска се бутона – при датчик снабден с пулт за настройка/, при което светодиода ‘teach’ /поз.3 – фиг.5/ светва. Необходимо е сигнала да се задържи 5 sec. за да се активира фукцията – индицира се с кратко премигване на светодиода. Прекъсва се сигнала /отпуска се бутона/. Светодиода ‘teach’ трябва да загасне, а индикацията за ‘out I’ трябва да светне.
В работната зона се поставят два листа от ламарината която ще се следи. Подава се сигнал /+24V/ на входа за обучение /натиска се бутона – при датчик снабден с пулт за настройка/, при което светодида ‘teach’ /поз.3 – фиг.5/ светва. Необходимо е сигнала да се задържи 9 sec. – изчаква се второто премигване на светодиода. Прекъсва се сигнала /отпуска се бутона/. Светодиода ‘teach’ трябва да загасне, а индикацията за ‘out I’ и ‘out II’ трябва да светнат.
С това настройката е завършена. Датчика автоматично си определя границите на сработване.
Необходимо е по време на настройка да не се променят околните условия: положение на датчик, крепеж, ламарина и др.
При некоректна настройка светодиода ‘teach’ започва да мига, като датчика остава с предишните настройки. За спиране на мигането е достатъчно да се подаде сигнал /+24V/ на входа за обучение /натиска се бутона – при датчик снабден с пулт за настройка/ за 1sec. или да се повтори настройката.
Възможните причини за мигане на светодиода ‘teach’ са: сигнал /+24V/ на входа за обучение /натиснат бутон/ за време по-дълго от 15 sec.; настройка при ламарина по-дебела от допустимата; настройка при липса на ламарина; настройка при недостатъчна разлика в дебелината; повреден излъчвател.