electronic timers STS102
Електронен таймер за време STS102-04
март 12, 2019
programmable electronic timers STS122
Програмируем цифров таймер STS 122-08
март 12, 2019

Електронен таймер за време STS103

Електронен таймер за време

Технически параметри и схеми на свързване

 

Функционални възможности :
Закъснение при включване NO
Закъснение при изключване NC
Задаване на времезакъснението : По заявка, един от следните диапазони:
0.25 – 2,5 sec
1 – 10 sec
8 – 80 sec
60 – 600 sec
С потенциометър
10 % – 100 %
Грешка : < 5%
Изход : Релеен 5А / 2 х (NO+NC)
Индикация : Реле червен светодиод
Захранване :
24 V AC +/- 10%
220 V AC +/- 10%
Собствена консумация : < 1 W
Материал : пластмаса
Габарити : 36 x 36 x 97 mm
Присъединяване : 11 позиционен кръгов куплунг
Работен температурен диапазон : 0о – 50о C
Степен на защита : IP 40 / IP20 за куплунга /
Електронното реле за време STS 103 позволява работа в един от двата режима :

-Закъснение при включване NO

Електронно реле за време STS - 103

-Закъснение при изключване NC

Електронно реле за време STS - 103
Обхвата но времето за закъснение се заявява, като на мястото на ХХХ в обозначението се задава горната граница на един от гореописаните диапазони :

до 2.5 секунди
до 10 секунди
до 80 секунди
до 600 секунди

Задействането на времерелето става с подаване на захранващо напрежение Us или от бутон К, свързан към 6 и 7извод на цокъла.

Електронно реле за време STS - 103

Габаритни размери и схема на свързване

Електронно реле за време STS - 103

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ :

Захранващо напрежение: 24 V АС/DС 50/60Hz или 220V AC 50
Комутационна възможност: 5А/250Vdc или 1250 VАас,cosφ=1
Механична устойчивост: 20х100³ цикъла
Електрическа устойчивост: 10х100³ цикъла
Съпротивление на изолацията: >10МΩ при 1000V
Температура на експлоатация: 0…+55 °С
Влажност: (RH) 85%, без образуване на капки
Температура на съхранение: -25..+55 °С, RH 85%
Степен на защита на панела: IP40
Виброустойчивост: 10…55 Hz амплитуда 0.35mm
Материал на корпуса: поливинилхлорид, PVC