programmable counter STS202
Програмируем брояч STS 202-04A
март 15, 2019
motohours counter STS105-08A
Брояч на моточасове STS 105-08A
март 15, 2019

Електронен таймер за време STS102-04A

Електронното реле за време е микропроцесорно устройство, позволяващо работа с един или два периода от време, енергонезависима памет и релеен изход.

Програмирането се извършва от клавиатурата на лицевият панел. Възможно е външно управление.