programmable electronic timers STS122
Програмируем цифров таймер STS 122-08
март 12, 2019
programmable counter/timers STS405
Електронен таймер/брояч STS 405
март 12, 2019

Електронен таймер за време STS101-600

Технически параметри и схеми на свързване

 

Функционални възможности :

Закъснение при включване DELAY ON
Единичен импулс PULSE
Цикличен режим CYCLE
Задаване на времезакъснението :
С превключвател на диапазона
0.25 – 2.5 sec
1.0 – 10.0 sec
8.0 – 80 sec
60 – 600 sec
с потенциометър
10 % – 100 %
Грешка : < 5%
Изход : Релеен 5A / 2 x (NO+NC)
Индикация :
Захранване – червен светодиод
Реле – зелен светодиод
Захранване :
24 V AC +/- 10%
220 V AC +/- 10%
Собствена консумация : < 1 W
Материал : пластмаса
Габарити : 36 x 36 x 97 mm
Присъединяване : 11 позиционен кръгов куплунг
Работен температурен диапазон : 0° – 55° C
Степен на защита : IP 40 / IP20 за куплунга
Електронното реле за време STS 101 600 е многообхватно устройство, позволяващо да се задава времезакъснение в три режима на работа:
-Закъснение при включване DELAY ON

Електронно реле за време STS - 101
-Единичен импулс PULSE

Електронно реле за време STS - 101
-Циклично повторение CYCLE

Електронно реле за време STS - 101
Обхвата на времето за закъснение се избира от ключета 1 и 2 за време на включване, и от ключета 5 и 6 за време на изключване.

Електронно реле за време STS - 101
Режима на работа се избира от ключета 3 и 4.
Електронно реле за време STS - 101
Задействането на времерелето става с подаване на захранващо напрежение Us или от бутон К , свързан към 6 и 7 извод на цокъла.

Електронно реле за време STS - 101
Габаритни размери и схема на свързване
Електронно реле за време STS - 101