counter totalizer STS203
Брояч тотализатор STS 203-08A
март 12, 2019
programmable counter STS211
Програмируем брояч STS211-06 едноредов
март 12, 2019

Електронен оборотомер STS 206-04A

Електронният оборотомер е микропроцесорно устройство, което служи за измерване оборотите на въртящи се обекти. Индикацията е 4 разрядна, светодиодна с височина на цифрата 10мм. Позволява работа с различни видове датчици: инудктивн, оптични, магнитни като не се препоръчва използването на механични контакти. Типа вход (PNP или NPN) се оказва при заявка. Може да се задава предварителен делител на входните импулси. Устройството притежава реле, което се управлява от две предварително зададени граници. Едната (LIM1) включва релето, а другата (LIM2) го изключва при нарастване на показанието. Възможно е задаване на времезакъснение за задействане на релето и изглаждане показанието на дисплея. Всички параметри се запазват в енерго независима памет.