Process indicator STS401
Процес индикатор STS 401
март 12, 2019
block for dynamic brake STS331
Блок превключване – звезда – триъгълник – спирачка STS331
март 12, 2019

Електронен потенциометър STS402

Моделът STS 402 представлява микропроцесорно устройство за управление всякакъв тип регулатори с аналогов вход – управлявани с напрежение от механичен потенциометър /тиристорни постояннотокови задвижвания, честотни инвертори и др./.

Технически параметри и схеми на свързване

Моделът STS 402 представлява микропроцесорно устройство за управление всякакъв тип регулатори с аналогов вход – управлявани с с напрежение от механичен потенциометър /тиристорни постояннотокови задвижвания, честотни инвертори и др./.

Електронния потенциометър на устройството е с 1000 стъпки, управляван от бутоните на лицевия панел UP и DOWN, или от външни такива /дистанционни бутони/. Изхода е оптично разделен и се регулира от 0 до Uin. Uin е напрежението подадено от инвертора. То трябва да отговаря на изискването 5V < Uin < 24V.
Допълнитерните възможности на уреда са:
– Вход управление от външни бутони;
– Индикация за положението на потенциометъра – разделена на две части. Първата част индицира положението на потенциометъра в проценти – от 0% до 99%. Втората част – относителни единици – от 0000 до ХХХХ с възможност за програмиране на максималното показание ХХХХ от 1069 до 9999 със стъпка 35, както и положението на десетичната запетая;
– Три възможни режима на работа – индивидуален /за самостоятелно използване/, MASTER /управляващ едно или няколко такива устройства/, или SLAVE /управляван от MASTER/. Режимите MASTER и SLAVE се използват за синхронно пускане на машини. Връзката между две или повече устройства се осъществява чрез стандартен двупроводно свързан интерфейс RS485;
– Първоначално задаване на на максималната стойност на потенциометъра в режим ‘SLAVE’;
– Запомняне или нулиране на последното показание, при включване;
– Синхронно управление при различни по тип и обратна връзка инвертори – всеки уред е с оптично разделени входове и изходи;
– Релеен изход активиращ се при нулево положение на потенциометъра;
– Осигурява изход 24V dc оперативно за дистанционните бутони при липса на такова в използваната машина;
– Вграден код за достъп до режима ‘промяна на параметрите’.

Технически данни

Индикация: светодиодна
– процентно състояние – 2 червени цифри 9мм, светодиод, с възможност за изключване;
– относителни единици – 4 червени цифри 9мм.
Захранване:
– захранващо напрежение – 220V ac;
– консумирана мощност <2VA.
Цифров потенциометър: изолирани входове и изходи
– минимално входно напрежение Uin – 5V dc;
– максимално входно напрежение Uin – 24V dc;
– максимална консумация от входното напрежение – 10mA;
– регулиране на изхода – 1000 стъпки /от 0 до Uin/;
– остатъчно напрежение при 0 – <10mV /при RT=10к/;
– максимално изходно напрежение – >/Uin – 20mA/ при RT=10k.
Вход дистанционни бутони: оптично разделен
– управляващо напрежение – 24V dc;
– входен ток – <8mA за всеки вход.
Изходи:
– 24V dc – max. изходен ток – 50мА;
– релеен – NO+NC 5A/250V ac/активиран при 0/.
Интерфейс: RS485 – двупроводен, с оптично разделяне
– максимална дължина на линията до 1000м;
– максимален брой устройства – до 32.
Присъединяване: винтови клеми – разглобяеми.
Габарити: 36х72х80 /95/.
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: 0 … +50ºС.
Работна влажност: 0 … 80% RH
Степен на защита:
– на панела – IP04;
– на клемите – IP02.

Електрическо свързване

– едно или няколко устройства с използване на външна оперативна линия=24V
Електронен потенциометър STS 402
– едно или няколко устройства без използване на външна оперативна линия=24V
Електронен потенциометър STS 402
Джъмперите JR се оставят включени само на първото и последното устройства включени по линия RS485.

Габаритни размери

Електронен потенциометър STS 402

Допустими минимални разстояния между съседни уреди

Електронен потенциометър STS 402

Настройка на параметрите

Електронен потенциометър STS 402

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.