device-to-protect-on-three-phase-line STS302
Устройство за защита на трифазна линия STS 302
март 12, 2019
optical isolated converter RS485
Оптично изолиран преобразувател STS317 RS485/RS232
март 12, 2019

Конвертор ‘NAMUR’ STS – 318

Устройството STS318 представлява двуканален галванично разделен конвертор за датчици тип ‘NAMUR’ с контрол на линията.

Технически параметри и схеми на свързване

 

Устройството STS318 представлява двуканален галванично разделен конвертор за датчици тип ‘NAMUR’ с контрол на линията.

Технически данни

Захранване:
– захранващо напрежение – 10-30Vdc;
– консумирана мощност – < 1,5VA.
Входове: 2 двупроводни – тип ‘NAMUR’.
– напрежение 8 – 10 Vdc през резистор 1,2 КOhm.
– максимален ток 10 mA.
– праг на включване < 1,2 mA;
– праг на изключване > 2,1 mA;
Максимална честота: 2000Hz.
Изходи: 3 – транзисторни, със защита от претоварване, галванично разделени. Максимално напрежение 30 Vdc. Максимален ток 100 mA за всеки изход.
– OUT 1 – изход за канал 1;
– OUT 2 – изход за канал 2;
– OUT E – изход грешка – задейства при прекъсната или закъсена линия на всеки от каналите;
Индикация: 5 светодиода.
– LED1 – ERR1 – наличие на проблем по канал 1;
– LED2 – OUT1 – наличие на входен сигнал на вход IN 1;
– LED3 – ERR2 – наличие на проблем по канал 2;
– LED4 – OUT2 – наличие на входен сигнал на вход IN 2;
– LED5 – POWER – наличие на захранващо напрежение.
Електрическо присъединяване: винтови клеми.
Механично присъединяване: два отвора – Ф3,5 на разстояние 70мм.
Габарити: 21х74х58 /с крепежа – 21х74х77/.
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: -10 .. +55°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH, без образуване на капки.
Степен на защита: на корпуса и клемите – IP 20.
Условия на съхранение:
– температура – -20 .. +80°С
– влажност – 0 .. 95% RH

 

Габаритни размери

Конвертор 'NAMUR' STS - 318

Схема на свързване

Конвертор 'NAMUR' STS - 318
Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.