Sensor tester STS611
Тестер за сензори STS 611
март 12, 2019
electronic converter STS318 Namur
Конвертор ‘NAMUR’ STS – 318
март 12, 2019

Устройство за защита на трифазна линия STS 302

Технически параметри и схеми на свързване

 

Предназначение:
-Защита на трифазни устройства.
Функционални възможности:
-Защита от промяна на поредността на фазите;
-Защита от отпадане на една, две или три фази;
-Защита от нарушаване на симетрията на линията;
-Защита от повишаване или понижаване на напрежението при запазена
симетрия на линията;
-Директно включване към трифазната линия;
-Самовъзстановяване – джъмпер JP off;
-Ръчно възстановяване – чрез вход ‘RESET’ или чрез прекъсване на
захранващото напрежение – джъмпер JP on;
-Индикация за работен и авариен режим.
Изход: релеен 5A / (NO+NC).
Вход ‘RESET’: ~220V – галваничо изолиран.
Захранване: от линията.
Собствена консумация: < 2W.
Консумация на вход ‘RESET’: <1.5W.
Материал: пластмаса.
Габарити: 50x75x110 mm.
Монтаж: на шина DIN 35 mm.
Присъединяване: винтови клеми.
Работен температурен диапазон: 0 – 50ºC.
Степен на защита: IP 20.

Габаритни размери

Устройство за защита на трифазна линия STS 302

Схема на свързване

Устройство за защита на трифазна линия STS 302
Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.