programmable counter STS202
Програмируем брояч STS 202-04
март 12, 2019
electronic RPM controller
Електронен оборотомер STS 206-04A
март 12, 2019

Брояч тотализатор STS 203-08A

Устройството представлява брояч на тотална сума с обхват от 0 до 99 999 999, без възможност за нулиране. Дисплеят е 4 разряден като се индицират непрекъснато младшите 4 разряда, а старшите се индицират при натискане на бутон. След 4 секунди се показват отново младшите разряди. Състоянието на дисплея се индицира с два светодиода “х 10000” и “х 1” съответно при показване на старшите и на младшите разряди.