programmable controller STS525
Програмируем контролер STS 525 M01
март 12, 2019
control block STS307
Блок за управление на ел.магнитен вентил STS 307
март 12, 2019

Блок за управление на ел. магнитен вентил STS308

Технически данни и схеми на свързване

Тип на изхода за управление на ел. вентил: релеен
Вход от датчик по заявка: NPN, PNP
Захранващо напрежение за ел. вентил: 24V АC ± 10% 50 Hz
Захранващо напрежение за системата: 220V AC ± 10% 50 Hz
Максимална консумирана мощност: <24 VA
Температура на експлоатация: 0…+50 ºC
Влажност RH: 80%, без образуване на капки
Температура на съхранение: -25 … + 70 ºC, RH 80%
Степен на защита: IP 65
Материал на корпуса: пластмасаПрограмиране на времезадръжката

Времената на включване и изключване могат да варират от 100ms до 1500ms. С левия бутон, който се натиска в продългение на 2сек. се влиза в режим на промяна на времезадръжката при включване, при което светва зелениясветодиод. С десния бутон се променя стойността на времето, като при всяко натискане нараства със 100ms. При превишаване на горната граница времето става 100ms, като това се индицира с премигване на двата светодиода. При следващо натискане на левия бутон се влиза в режим на промяна на времезадръжката при изключване, при което светва червения светодиод. С десния бутон се променя стойността на времето, както е посочено погоре.При следващо натискане на левия бутон стойностите на двете времена се запаметяват това се индицира с премигване на двата светодиода.

Схема на свързване

Блок за управление на електромагнитен вентил STS 307

Габаритни размери

Блок за управление на електромагнитен вентил STS 307