control block STS308
Блок за управление на ел. магнитен вентил STS308
март 12, 2019
process indicator STS406
Процес индикатор /мини/ STS 406
март 12, 2019

Блок за управление на ел.магнитен вентил STS 307

Технически параметри и схеми на свързване

 

Тип на изхода за управление на ел. вентил: релеен
Вход от датчик по заявка: NPN, PNP
Захранващо напрежение за ел. вентил: 24V АC ± 10% 50 Hz
Захранващо напрежение за системата: 220V AC ± 10% 50 Hz
Максимална консумирана мощност: <24 VA
Температура на експлоатация: 0…+50 ºC
Влажност RH: 80%, без образуване на капки
Температура на съхранение: -25 … + 70 ºC, RH 80%
Степен на защита: IP 65
Материал на корпуса: пластмаса

Програмиране на времезадръжката

Времената на включване и изключване могат да варират от 100ms до 1500ms. С левия бутон, който се натиска в продългение на 2сек. се влиза в режим на промяна на времезадръжката при включване, при което светва зелениясветодиод. С десния бутон се променя стойността на времето, като при всяко натискане нараства със 100ms. При превишаване на горната граница времето става 100ms, като това се индицира с премигване на двата светодиода. При следващо натискане на левия бутон се влиза в режим на промяна на времезадръжката при изключване, при което светва червения светодиод. С десния бутон се променя стойността на времето, както е посочено погоре.При следващо натискане на левия бутон стойностите на двете времена се запаметяват това се индицира с премигване на двата светодиода.

Схема на свързване

Блок за управление на електромагнитен вентил STS 307

Габаритни размери

Блок за управление на електромагнитен вентил STS 307