Electronic potentiometer STS402
Електронен потенциометър STS402
март 12, 2019
block for dynamic brake STS330
Блок динамично спиране на трифазен мотор – 400V STS330-2
март 12, 2019

Блок превключване – звезда – триъгълник – спирачка STS331

Устройството е предназначено за плавен пуск на асинхронни електродвигатели и за включване на динамична спирачка при спиране. Времената се задават с тримери на лицевия панел. Снабдено е и със защитно реле, което дава възможност за блокиране на нов старт повреме на спирачен режим. В зависимост от схемата на свързване динамичната спирачка може да бъде включване и заедно със звезда. Изборът на режима се осъществява ръчно – с преключване на джъмпер на панела.