block for dynamic brake STS331
Блок превключване – звезда – триъгълник – спирачка STS331
март 12, 2019
block for dynamic brake STS330
Блок динамично спиране на трифазен мотор – 230V STS330-1
март 12, 2019

Блок динамично спиране на трифазен мотор – 400V STS330-2

Устройството е предназначено за динамично спиране на асинхронни електродвигатели – създава постоянно магнито поле в статора и спира ротора. Силата на тока и времето за въздействие се регулират от тримери на панела. Управлява се по вход SP. Може да бъде използвано както самостоятелно, така и в комбинация с блок за превключване звезда-триъгълник-спирачка – STS331.