март 21, 2019
Productronica STS Electronics stand

Щанд от Productronica – Мюнхен

През Ноември месец 2015 година СТС Електроникс взе участие на международното изложение за електроника – Productronica. 
март 21, 2019
STS Electronics european fair programs

ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Проект: BG16RFOP002-2.001-0908-C01 Наименование на проекта: „Повишаване конкурентоспособността на „СТС Електроникс ООД“ чрез инвестиции в ново оборудване. Бенефициент: СТС Електроникс ООД Общо допустими разходи по проекта: 330 000 […]
март 21, 2019
SPS IPC Drives STS electronics stand

Щанд от Нюрнберг, SPS IPC Drives 2016

Щандът на СТС Електроникс от SPS IPC Drives международно изложение за автоматика, електроника и производствени технологии. Изложителите – 1 600 на брой тази година – са […]
март 21, 2019
SPS IPC Drives Stand of STS

Изложение в Нюрнберг, Германия 2017

За втора година фирма СТС Електроникс ООД, ще бъде изложител на международното изложение за автоматизация, системи и компоненти за задвижвания SPS IPC Drives 2017 в Германия […]
март 21, 2019
Innovations of STS Electronics

Иновации в СТС Електроникс ООД

Интервю по повод участието на фирмата в Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Интервюто може да видите на следният линк: https://www.youtube.com/watch?v=a02cx3rH-Qg
март 21, 2019
quality policy of STS Electronics

Политика по качеството

Политика по качеството на “СТС ЕЛЕКТРОНИКС” ООД • Проучване и разработване на изделия на висотата на най-съвременно световно високотехнологично равнище, отговарящи на очакванията и изискванията на […]